Velkomstarrangement for tilflyttere 2023

Kære tilflyttere – som det måske er bekendt, har Samrådet for Grindsted og Uggerhalne i et samarbejde med nedennævnte arrangører besluttet, at vi en gang årligt vil invitere nye beboere til et velkomstarrangement i Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER.

Det er vores ønske, at byde alle tilflyttere VELKOMMEN til vores lokalområde Grindsted og Uggerhalne. Men også at fortælle både om byerne, foreningerne, kirken og om fritidsaktiviteter for børn og voksne. Desuden vil vi gerne skabe rum og tid til, at tilflyttere kan få kendskab til hinanden og mulighederne for sociale fællesskaber. Vi synes derfor, at hele familien bør deltage!

Det første velkomstarrangement blev gennemført i 2021, og vi havde efter deltagernes og arrangørernes opfattelse en vellykket aften.  

Vi tror fortsat på ideen og værdien af en positiv velkomst. Vi inviterer hermed alle tilflyttere, der har bosat sig i Grindsted og Uggerhalne det senest år, til VELKOMSTARRANGEMENT i Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER – torsdag den 27. april (17-20).

Vi håber, at mange vil deltage, og vi byder velkommen med muligheder for samvær, grillmad og drikke. Alt er gratis!

På arrangørernes vegne:

Samrådet for Grindsted og Uggerhalne
Hammer Kirke
Grindsted og Uggerhalne Idrætsforening
Uggerhalne Sportsrideklub
Borgerforeningen for Grindsted og Uggerhalne
FDF Hammer
Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER. 

TILMELDING og gerne antal deltagere til Lasse Breddam på mail senest 23. april
lassebreddam@gmail.com

HUSK: Arrangementet er for både børn, unge og voksne. Vi forventer at være færdige med maden klokken 19, så kan børnefamilier ”putte” børnene til tiden!

Jon Kjeldgaard
På foreningernes vegne