Generalforsamling i Grindsted & Uggerhalne Samråd atter godt besøgt

Flere end 50 borgere deltog i Samrådets generalforsamling den 10. maj i Sognegården i Grindsted. Efter traditionen indledtes Samrådet med spisning og efterfølgende uddeling af prisen for et smukt byggeri.

I år blev det blev ægteparret Ann og Per Nikolajsen, der modtog Samrådets pris for deres renovering af Grindstedgaard på Espelunden i Grindsted.  I motiveringen hed det bl.a. fra indstilleren ”Jeg besøgte dem og så den fornemme renovering, også indendørs og i produktionshallerne. Grindstedgaard er en pryd for byen, oven i købet ud til hovedgaden. Derfor synes jeg, at Ann og Per skal have prisen.”

Ann Per og Ole S                       

Formand Ole Schwarz overrækker prisen til Ann og Per Nikolajsen

Formanden for Samrådet, Ole Schwarz, gav et kort rids af Samrådets aktiviteter i 2016 og om dets opgaver i forhold til byernes øvrige foreninger og til Aalborg Kommune, der er en vigtig samarbejdspartner i byernes udvikling i forhold til bl.a. udstykninger. Her er en lidt større udstykning på et herligt bakkedrag sydøst for byen under behandling.

Samrådet har nedsat i alt 7 faste udvalg, 3 ad hoc- grupper og 4 arbejdsgrupper, som varetager en lang række udviklings- og vedligeholdsopgaver i byerne. Der blev givet korte beretninger om deres opgaver.

Cykelsti og Web
Bendt Grønborg fortalte om Cykelstiforløbet, der efter anlæggelsen i 2016 mangler opfølgning på enkelte punkter.

Poul Dahl om Samrådets Hjemmeside – hammernyt.dk, hvor et nyt menupunkt er under opbygning, ”Derfor bor vi her”. Indholdet skal, sammen med en perle af andre PR-aktiviteter, være med til at fremhæve de mange goder, der følger med at bosætte sig i Grindsted og Uggerhalne.

Skole, Lokalhistorie og Byfornyelse
Ole Schwarz om Skoleudvalg og Byfornyelse, hvor De nye HammerHatte, Byporte og Betonkreationer ved gadekæret skal vedligeholdes og nye udstykninger fremmes.
Poul Dahl om Lokalhistorie, hvor der i samarbejde med Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv indsamles materiale og skrives kortere lokalhistoriske artikler.  Klik her for at se PowerPoint.

Thorkild Villy Ole Kjær
Der var livlig debat på mødet

 

Kunst, Kultur og Unge 
Ole Schwarz om det nyetablerede Kunst- & Kulturudvalg, der arbejder med at få skaffet og opstillet nyt kunst, afholde foredrag og musikbegivenheder. Først på efteråret kommer Mai og Simon Skytte Simonsen og underholder. Senere vil der blive Irsk aften med Kræn West.
Ole Schwarz om Ungeudvalget, der har skaffet midler til at etablere legeplads til de mindste børn ved Sognegården, den forventes anlagt til efteråret.

Vi har gang i mange ting
Andre af Samrådets aktiviteter blev nævnt: Visionsseminar 2025, der skal fastlægge hvilke opgaver, der skal arbejdes med frem mod 2025. EQUITOUR, det store ridestævne i Uggerhalne, hvor vi er kraftigt involveret med frivillig arbejdskraft. Borger- & Kulturhuset, der netop har haft stiftende generalforsamling og hvor der pågår stor aktivitet for at skaffe midler til renovering af bygning. Projekt Hammer Bakker, hvor specielt Naturturene er et tilløbsstykke. Landsbyklynger hvor Samrådet sammen med de øvrige Samråd omkring Hammer Bakker arbejder på at udvikle og gennemføre tværgående opgaver til fælles bedste.

Helgstrand Dressage

 

Samrådet havde indbudt Andreas Helgstrand til at fortælle om virksomheden – Helgstrand Dressage – der over de seneste 5 år har udviklet sig helt fantastisk og er blevet et kraftcenter inden for hestesport..

Deltagerne kvitterede med stor applaus til Andreas Helgstrand for hans flotte fortælling om hans og Mariannes imponerende virksomhed og vækst.

 Andreas Helgstrand

  Andreas Helgstrand holdt foredrag om sin formidable virksomhed Helgstrand Dressage

 

Vil du læse referatet fra mødet, skal du bare klikke her.

Ole Faaborg & Poul Dahl
Maj 2017