Opførelse af 48 meter høj antennemast ved Grindstedhallen og KBHB

Aalborg Kommune har meddelt Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER, at kommunen har modtaget en ansøgning fra TDC-Mobil om tilladelse til at opføre en gittermast på 48 meter på et areal umiddelbart op til KBHBs bygninger.

Kommunens naboorientering og projekttegninger er vedhæftet til orientering se nedenfor.

GIF, Samrådet for Grindsted & Uggerhalne og KBHB har besluttet at gøre indsigelse mod placeringen af antennemasten, idet vi af æstetiske, sundheds- og miljømæssige forhold finder det uhensigtsmæssigt.

Med indsigelsen er det ikke et ønske om at modsætte os placeringen af antennemasten i vores lokalområde, idet vi – af behovsmæssige årsager – kun kan støtte ønskerne om en forbedret mobiltransmission i Hammer Bakker. Vores ønske er derfor primært, at der kan skabes kontakt for drøftelse af alternative placeringsmuligheder.

Se kommunikationen her:
Antennemast-1Antennemast-2