Nyt fra Samrådet for Grindsted & Uggerhalne

Legepladsen bag Sognegården i Grindsted
Ungeudvalget har fået gravet ud til en meget stor sandkasse til vores mindste børn. Vi har spurgt dagplejen om hvilke ting, de kunne tænke sig til legepladsen, og vi har nu fået leveret et legehus samt borde/bænkesæt til både de små og de store (de voksne). Vi har indkøbt et ”vippedyr” og har bestilt en rutsjebane og gynge, som vil blive opsat inden for de næste par uger. Så legepladsen vil snart være færdig – vi vil vente med indvielsen til foråret. Nærmere herom senere.

 

Irsk aften
Kulturudvalget har afviklet det sidste arrangement i 2017. Det skete den 3. november i SportsCaféen. Det var en Irsk aften, hvor 85 borgere var samlet for at smage på irsk mad, drikke irsk øl og høre god irsk musik som Kræn West leverede.  Det blev en super hyggelig aften!

Blot kedeligt, at vi måtte sige nej til ca. 40 personer, der også gerne ville have deltaget.

Til næste år vil Kulturudvalget også afvikle 2 koncerter – mere herom efter nytår.

 

Valgmøde
Traditionen tro afviklede Samrådet også denne gang før kommunevalget et valgmøde, som blev holdt i Sognegården den 1. november. Næsten alle partier stillede op, og der var en fin spørgelyst. Salen var fyldt – så vi var vel omkring 70 borgere, der forhåbentlig blev klogere på, hvor de skulle sætte deres kryds.

 

Samrådets grønne hold
Holdet består af borgere, som har sagt ja til at passe de af vore grønne områder, som kommunen ikke passer. Det er områderne omkring vore 5 Byporte, HammerHattene i Grindsted og Uggerhalne samt betonkunsten ved Gadekæret. Herudover bliver stien i ”mosen” passet.

Vi havde et evalueringsmøde her i oktober måned, og alle 7 frivillige havde mod på at fortsætte i 2018 – vi skylder dem stor tak for deres indsats.

 

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne vil gerne sig tak for en stor opbakning i 2017 og vi vil ønske alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår – et nyt år hvor vi sammen vil gøre vores lokalsamfund til et endnu bedre og mere spændende sted at bo for både nye og nuværende borgere.

På vegne af Samrådet
Ole Schwarz