Samrådene ved Hammer Bakker mødes med Rådmænd

En række Samråd omkring Hammer Bakker ( landsbyerne) anmodede her i sommeren 2013 om et møde med de to rådmænd, Thomas Kastrup-Larsen Fra Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Mariann Nørgaard fra Teknik og Miljø.

Normalt er der en god dialog mellem Aalborg kommune og samrådene, men det sker altså også, at der er nogle ting, som vi ikke er tilfredse med, hvilket var årsagen til mødet.

Rådmændene var meget imødekomne i forhold til at holde et møde. Den 3. september mødtes formændene fra samrådene i Tylstrup, Sulsted, Grindsted & Uggerhalne samt Langholt  med de 2 rådmænd.  Referatet fra dette møde kan du læse ved at klikke her.

NB:  Det, vi fokuserede på, var nye udstykninger  ( nyt liv til byerne via børnefamilier), bevarelse af skolerne ( meget vigtigt for byens værdi i forhold til børnefamilier), cykelstier ( sikker skolevej), kollektiv trafik ( skal være til stede, da ikke alle har bil), vejenes beskaffenhed og endelig fjernvarme ( de sidste punkter er ikke et problem for Grindsted og Uggerhalne). Vi havde en glimrende drøftelse med rådmændene om disse fokuspunkter, der er meget vigtige for landsbyernes fortsatte udvikling.

Med venlig hilsen

Ole Schwarz
Formand for Grindsted & Uggerhalne
Samråd
September 2013