Dagsorden for BORGERMØDE i Sognegården

 

Torsdag den 12. maj kl.19.00 i Sognegården (Grindsted).

 

 

 

Dagsorden:

1 • Cykelsti-status

  Kommunens vejtekniker Charlotte Kragh-Pedersen fortæller om og beskriver cykelstiens forløb.
  Sidste nyt. Hvad gør cykelstiudvalget inden indvielsen.

2 • Kort orientering om sportsklubbernes fusion 

3 • Aalborg kommune har foræret Samrådet Dus-bygningen

  Samrådet ønsker at Dus bygningen skal blive hele byens samlingssted til såvel private som offentlige arrangementer.

  Mulighederne er store, men det kræver en indsats og en opbakning fra hele byen.
  Desuden den digitale købmandshandel med en lille cafe.

 

MØD OP og giv din mening til kende!

 

Med venlig hilsen

Samrådet for Grindsted og Uggerhalne