Sommerfest 2013 i Grindsted – en succes vi vil gentage i 2014

Sommerfest 2013 i Grindsted blev arrangeret efter et nyt koncept: Fem dage med aktiviteter på Stadion og i SportsCaféen. Et herligt sommervejr var med til at trække mange mennesker til de forskellige aktiviteter på Stadion og i SportsCaféen. Et pænt overskud kan nu fordeles til foreningernes arbejde for børn og ungdom.

Styregruppen, der netop har evalueret festen og afsluttet regnskabet, er indstillet på, med justeringer her og der, at gennemføre Sommerfest 2014 efter samme koncept.  

Vi siger tak for den store opbakning til festen og til de mange hjælpere, der sikrede, at den kunne gennemføres. En speciel tak retter vi til de mange sponsorer, der med deres økonomiske opbakning var med til at sikre succesen.  

Vi ses til Sommerfest i Grindsted, uge 34 i 2014!

Borgerforeningen, FDF, Grindsted Idrætsforening, Grindsted Sportsklub og Samråd for Grindsted & Uggerhalne.

 

pd,
oktober 2013