OktoberNyt fra Samrådet for Grindsted og Uggerhalne

Gadekæret

Vi har igennem længere til haft kontakt med Parkforvaltningen om gadekæret i Grindsted. Her oplyser embedsmænd, at der, efter oprensning og fældning af bevoksning omkring gadekæret, har været en længere stilstandsperiode. Baggrunden er, at der forekommer en massiv bestand af Japansk Pileurt, som er en uønsket art i den danske natur. Parkforvaltningen har derfor forsøgt at bekæmpe denne pileurt ved hjælp af UV-sikker plastafdækning. Processen har taget tid og er endnu ikke afsluttet.

Parkforvaltningen oplyser, at når de uønskede planter er fjernet, bliver der dels etableret en afskærmende buskbeplantning mod grundejerne dels gennemført en sidste finish ved gadekæret. Parkforvaltningen regner med at beplantning kan foretages i vinterhalvåret.

Herudover har Parkforvaltningen oplyst, at der i år er bevilliget midler fra Sundhed og Bæredygtig Udvikling til renovering af endnu en lille sø i Grindsted. Det må være den, vi kalder mosen, der ligger lidt syd/øst for Kornelparken. Dette arbejde forventes gennemført i perioden oktober 2012 – april 2013.

Vedrørende busdrift

Der har været en del skriverier om de besparelser, som Aalborg Kommune skal foretage i forbindelse med det kommende budget.

Vi har i Samrådet forståelse for, at der skal ske besparelser, men vi har skrevet til de kommunale top- politikere, at vi ikke kan acceptere, at der skæres i busdriften til og fra Grindsted om aftenen og i weekender. Vi har i denne forbindelse arbejdet tæt sammen med samrådet i Langholt, og vi håber på, at embedsmænd og politikere i Aalborg Kommune har hørt og forstået de indvendinger, vi er fremkommet med.

Hjemmeside

www.hammernyt.dk har ligget brak i et stykke tid. Vi arbejder kraftigt på, i et tæt samarbejde med borgerforeningen, at få etableret en ny, idet vi mener, at det er vigtigt for vort lokalsamfund, at borgere og kommende borgere let kan finde opdaterede informationer om områdets aktiviteter. Vi forventer, at en ny hjemmeside er klar i løbet af efteråret. I vil høre nærmere herom.

Velkomstfoldere

Når hjemmesiden fungerer, udarbejder vi en velkomstfolder til kommende borgere til vores område, så de hurtigt kan få et overblik over muligheder og aktiviteter i det lokalsamfund, som de påtænker at flytte til.

Byudvikling

Her arbejder vi fortsat med at få etableret en eller flere udstykninger, så der kan udbydes nye parcelhusgrunde. Det er vigtigt, at der sker en udvikling i vort lokalsamfund også af hensyn til vores skole, som vi skal gøre alt for at bevare.

Cykelstier

Cykelstiudvalget arbejder hårdt på at få etableret cykelsti mellem Grindsted og Vodskov. Der har været afholdt en række møder og kontakter med embedsværket i Aalborg Kommune og med politikere. Der er udarbejdet planer og priser, der er argumenteret for vores behov for cykelsti på denne farlige skolevej mellem Grindsted, Uggerhalne og Vodskov. Måtte politikerne komme til fornuft og finde penge til den stump skolevej!

Lokalhistorie

Denne projektgruppe arbejder med at beskriver Grindsted, Uggerhalne og omegns lokalhistorie. Det sker ved interview med spændende og vidende personer i vores lokalsamfund og ved at indsamle materiale, der kan være med til at belyse historien. Det er et omfattende projekt, som komme til at løbe over en længere periode.

Forskønnelsesudvalget

Denne projektgruppe arbejder med flere forskellige projekter, som skal være med til at forskønne og pege på forskønnelsesmuligheder i vores lokalsamfund. Du kan læse mere et af projekterne her i bladet.

Projekt Hammer Bakker

Er et samarbejdsprojekt mellem de Samråd der ligger omkring Bakkerne. Prøv at gå ind på hjemmesiden www.oplevhammerbakker.dk og læs mere herom.

Ungeudvalget

Arbejder med aktiviteter, som tilbydes de unge, og som ikke varetages af vores velfungerende idræts- og aktivitetsforeninger. En udvidelse af ungdomsklubbens åbningstider er på dagsordenen lige nu. Vi påtænker, at lave en temadag i slutningen af 2012, for de foreninger/organisationer, der arbejder med børn og unge for at se, om der er ting, der kan gøres bedre.

Ja, det var lidt nyt fra Samrådet i Grindsted og Uggerhalne Har du spørgsmål eller måske lyst til at deltage i en af arbejdsgrupperne – så skal du bare kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Ole Schwarz
Formand for Samrådet i Grindsted og Uggerhalne
Høgevej 6,  9310 Vodskov
Tlf. 9638 6858
Mobil 2392 3068
Mail: oleschwarz@stofanet.dk