Jule- og Nytårshilsen fra Samrådet for Grindsted og Uggerhalne

Julen har mange traditioner og en af dem er Samrådets Jule- og Nytårshilsen.

Lad os give et kort rids af hvad, der er sket i 2020:

Cykelsti – som er det ældste udvalg – er i mål. Udvalget har udført en opgave som mange troede var umulig, nemlig at få etableret vores flotte cykelsti. Hertil kommer den fartdæmpende foranstaltning i form af 2-1 vej i Uggerhalne. Udvalget arbejder sammen med Aalborg Kommune på at etablere trafikdæmpende foranstaltninger i Grindsted, så børnene kan cykle sikkert til skole og sport.

Børne- og unge er færdig med legepladsen for de mindst og vi vil nu i samarbejde med FDF se på friluftsmuligheder i Hammer Bakker, herunder om der kan etableres noget med klatring. Vi har annulleret BMX-banen på sportspladsen, den ikke blev brugt.

Kunst- og Kultur har på grund af Corona-krisen ikke haft mulighed for at lave så meget, men koncerten den 31. januar med ”Pretenders” i Kulturhuset, blev en stor succes, så det vil vi nok prøve igen.

Teater Nordkraft opførte stykket ”Dit Lort Mit Show” den 6. marts i Kulturhuset i en fyldt sal.

Det var hvad vi nåede før Coronaen lagde sin klamme hånd på landet.
HammerHattene fik dog sine Nissehuer sat på den 12. december, men vi måtte desværre annullere gløgg og æbleskiver.

Lokalhistorie har beskrevet mange spændende historiske projekter og dette fortsætter naturligvis i 2021, hvor vi kan glæde os til at opleve den bog, som Poul og Ole Faaborg har lavet, og som snart kommer på gaden. Til foråret holder Poul foredrag i Kulturhuset om vores lokalhistorie. Foredraget er på grund af covid-19 blevet udsat to gange, så nu håber vi, at det kan gennemføres i 2021.

Hjemmesiden udvikles fortsat og vi håber, at borgerne vil bruge den som en vigtig informationskilde. Alle de lokale foreninger er nu enige om, at bruge hjemmesidens kalender, så det kan blive et vigtigt værktøj (oversigt) så overlapninger undgås.

Skoleudvalget har ikke haft den sædvanlige dialog med skolen. Igen er Covid-19-situationen kommet i vejen.

Når møderne atter starter, vil vi bl.a. se på statistikker herunder antallet af dagplejere i forhold til behovet.

Byudvikling arbejder fortsat med at få udviklet og udvidet vore byer. Vi har støttet lokale lodsejere i at få tilladelse til at udstykke nye grunde, og vi tror på, at tingene er faldet på plads, så lodsejeren kan starte byggeriet i 2021.

Vi har igen haft dialog med By- og Landskabsforvaltningen, der har etableret 4 udstykninger ved Kornelparken. Herudover er vi meget glade for at HOLM atter har bygget i Grindsted, hvor han har opført 3 x 2 rækkehuse. Udstykningen på Hjertegræsvej i Uggerhalne er nu ved at være bebygget.

Under Byudviklingsgruppen er der nedsat to grupper:

PR-gruppen har nu fået sit eget liv og er blevet en selvstændig arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen består nu at repræsentanter fra Kulturhuset, GIF og Samrådet. Borgerforeningen overvejer at deltage.

Vi arbejder primært med at synliggøre vore byer over for folk, der kunne ønske at flytte hertil. Herudover arbejder vi på at få synliggjort de lokale aktiviteter.

Det grønne hold fungerer perfekt og er blevet udvidet med 2 personer. De sørger for at vedligeholde byporte, HammerHatte samt betonkreationer og broen ved gadekæret.  Her blev der plantet grupper af blomster, som kommer til at pynte i området. Coronakrisen kom i vejen for en planlagt indvielse af broen. Vi satser på, at det kan blive i 2021.

Vi overvejer ved indvielsen at markere 10-året for Samrådets etablering, men igen må vi se, hvordan Covid-19 udvikler sig.

Samrådet arbejder fortsat, sammen med de øvrige Samråd omkring Hammer Bakker, i ”Landsbyklyngen omkring Hammer Bakker”. Det er der kommet 5 spændende fællesprojekter ud af. Aalborg kommune har nu bevilliget ca. 1.000.000 kr. til at videreføre arbejdsgruppernes arbejde.  Der er etableret en ny forening og bestyrelse i klyngesamarbejdet med de 6 samråd som deltagere.

Projekt Hammer Bakker er også et fællesprojekt med de øvrige Samråd omkring Hammer Bakker. Her arbejder vi på at få dette projekt inddraget i det nye ”Mødested”. Vi samarbejder også med: ” Fra Vandtårn til Udsigtstårn” samt det store nye projekt (på 700 ha), som Aalborg Kommune har igangsat med Botanisk Forening og Natur Danmark.
Projekt ”Mødested”, som er et projekt /arbejdsgruppe under Landsbyklyngen m fl., har fået bevilget 200.000 kr. til en forundersøgelse af, hvordan og hvor mødesteder kan etableres i Hammer Bakker. Samrådet er repræsentant i styregruppen for Mødestedet.

Kultur- og Borgerhuset Hammer Bakker, som nu er en selvstændig forening med egen bestyrelse, arbejder Samrådet tæt sammen med.

Ja, der er trods alt sket en del i 2020, selvom Coronakrisen har udskudt meget, og sådan vil det måske også blive i 2021! Vi håber dog på et aktivt år.

Opgaverne som her er nævnt, kan dog kun ske, fordi mange bakker op bag Samrådets arbejde, så vi sammen kan gøre vore to byer til dejlige og aktive områder for både nuværende og kommende borgere!

Lad os slutte med at ønske borgere i Grindsted og Uggerhalne en Glædelig Jul og et godt og Lykkebringende Nytår!

Bestyrelsen
Samrådet for Grindsted og Uggerhalne