Anker Lohmann-Hansen fra AAU holder oplæg til Samrådets generalforsamling d. 21. maj 2014

Samrådet har inviteret forsker Anker Lohmann-Hansen fra Aalborg Universitets Institut for Planlægning til at komme og holde et oplæg på Samrådets generalforsamling. Oplægget vil handle om udviklingsmulighederne for de mindre byer.

 

 

 

 

 

Anker Lohmann-Hansen er også aktiv i LAK bestyrelsen og sidder i dag i AKA-udvalget der fordeler midler til f.eks. landsbyerne.

Foredraget foregår d. 21. maj 2014fra kl. 18.45 – 19.45. Læs mere om Samrådets generalforsamling her

 

Med venlig hilsen 

Samrådet for Grindsted og Uggerhalne