Borgerforeningens generalforsamling d. 19. marts – med fællesspisning

 

Der er generalforsamling d. 19. marts 2015. Jeg vil opfordre dig til at overveje, om du kunne have lyst at være med i bestyrelsen.Vi har brug nye kræfter og idéer for at lave akriviteter for alle i Grindsted, Uggerhalne og omegn!  Mvh. Bo H. Thomasen

 

Generalforsamling i Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og omegn, torsdag d. 19. marts 2015 kl. 19:30

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og omegn torsdag, den 19. marts kl. 19:30 i Hammer Sognegård, Grindsted. Inden generalforsamlingen inviteres medlemmerne til fællesspisning kl. 18:30.  Tilmelding til spisningen kan ske til Bo Hovgaard Thomasen  senest lørdag, den 14. marts på tlf.  29 80 84 05 – også gerne per SMS.

Vi kunne rigtig godt tænke os nye kræfter og idéer i bestyrelsen. vi vil derfor opfordre alle interesserede til kraftigt at overveje at stille op som bestyrelsesmedlem eller suppleant. 

Vi er et godt team i bestyrelsen, og vi har stor hjælp af suppleanterne og af de mange frivillige. Derfor er det heller ikke sådan, at nye i bestyrelsen pludselig sidder med opgaver til op over begge ører. 

Det skal også nævnes, at  der lavet en klar opdeling af opgaverne blandt bestyrelsens medlemmer, hvilket har gjort det hele mere overskueligt.

  

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Formandens beretning

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag.

      Forslag, der ønskes behandlet, skal afleveres senest den 16. marts til formand

      Bo Hovgaard Thomasen, Kornelparken 22, tlf. 29 80 84 05.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.

       Bestyrelsesmedlemmer på valg er:

       Bo Hovgaard Thomasen

       Else-Marie T. Politowski

       Suppleanter er:

       Indi Clayton , Bjarne Hansen

7. Valg af revisorer

8. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Formand for borgerforeningen fra 2013, Bo Hovgaard Thomasen