Jule- og Nytårshilsen fra Samrådet

Julen har mange traditioner og en af dem er denne Jule- og Nytårshilsen fra Samrådet for Grindsted & Uggerhalne!

Hvad er der sket i 2019:

Cykelsti – som er det ældste udvalg -er i mål. De har udført en opgave som mange troede var umuligt – nemlig at få etableret vores flotte cykelsti. Som det sidste er der lavet en ny trafikregulering i Uggerhalne og denne trafikregulering vil vi nu forsøge at overføre til Grindsted.

Børn & Unge er færdig med legepladsen for de mindst og vi vil nu, i et samarbejde med FDF, gå i gang med at se på friluftsmulighederne i Hammer Bakker, herunder om der kan etableres noget med, klatring.

Kunst & Kultur har haft et travlt år med et par flotte aktiviteter samt opstart på et kommende samarbejde med Galleri Hammer om ”Kunst i Uggerhalne”. Udvalget vil i 2020 arbejde på at gennemføre 3 koncerter, og her har vi allerede besluttet, at koncerten i januar skal holdes i det nye Kultur og Borgerhus, hvor “Pretenders” spiller.

Lokalhistorie som består af Poul, har beskrevet mange spændende historiske projekter og dette fortsætter naturligvis i 2020. Håber fortsat, at få Poul til at holde et foredrag med den store lokale viden, han har om vores lokalhistorie.

Hjemmesiden udvikles fortsat og vi håber, at borgerne vil bruge den som en vigtig informationskilde. Alle de lokale foreninger er nu enige om, at bruge hjemmesidens kalender, så det kan blive et vigtigt værktøj (oversigt), så overlapninger undgås.

Skoleudvalget har dialogen med skolen, hvor vi forsøger at inddrage skolen og koordinere opgaverne. Vi oplever at interessen for samarbejdet udvikler sig positivt.

Byudvikling arbejder fortsat med at få udviklet nye byggegrunde. Vi har støttet lokale lodsejere i at få tilladelse til at udstykke nye grunde,og vi håber, at lodsejeren kan finde de nødvendige midler til projektet i 2020.

Vi har også haft dialog med By- og Landskabsforvaltningen, der har etableret 4 udstykning ved Kornelparken. Herudover er vi meget glade for at HOLM atter har igangsat et byggeri i Grindsted, hvor han har opført 3 x 2 rækkehuse.

Under Byudvikling er der nedsat 2 grupper:

PR-gruppen har nu fået sit eget liv og er blevet en selvstændig arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen består nu at repræsentanter fra Kulturhuset, GIF og Samrådet. Borgerforeningen overvejer deltagelse.
PR arbejder med at synliggøre vore byer i forhold til familier, der kunne ønske at flytte hertil. Herudover arbejder vi på at få synliggjort alle de lokale aktiviteter, der findes i vores område.

Det grønne hold fungerer perfekt og sørger for at byporte, HammerHatte samt kunsten ved gadekæret bliver vedligeholdt.  Holdet er også garant for, at HammerHattene i Kinnerup/Uggerhalne og Grindsted får nissehuer på.

Samrådet samarbejder fortsat med de øvrige Samråd omkring Hammer Bakker i Landsbyklyngen, og det er der kommet mange spændende fællesprojekter ud af. Aalborg kommune har nu bevilliget ca. 1 million kroner til at videreføre det arbejde, som de nedsatte arbejdsgrupper har udført.  Der er etableret en ny forening og bestyrelse for klyngesamarbejdet med de 6 samråd omkring Hammer Bakker.

Projekt Hammer Bakker er også et fællesprojekt med de øvrige samråd omkring Hammer Bakker. Her arbejdes med at synliggøre de mange ting, der sker og kommer til at ske i Hammer Bakker, herunder etableringen af projekt: ” Fra Vandtårn til Udsigtstårn”. Det store nye projekt (på 700 ha) som Aalborg kommune har indgået med Botanisk forening og Natur Danmark betyder, at Projekt Hammer Bakker er i gang med at nytænke det kommende samarbejde med disse 3 organisationer. Projekt Mødestedet, som er et projekt /arbejdsgruppe under Landsbyklyngen, har fået bevilget 200.000, – til en forundersøgelse af, hvordan et mødested kan etableres i Hammer Bakker. Dette projekt er et meget spændende og tidskrævende.

Kultur- og Borgerhuset Hammer Bakker,som nu er en selvstændig forening med egen bestyrelse, arbejder Samrådet tæt sammen med.

Ja, der er sket mange ting i 2019, det vil fortsætte i 2020!

Disse ting kan dog kun ske, fordi mange bakker op om Samrådet i Grindsted & Uggerhalne, så vi sammen kan gøre vore to byer til dejlige og aktive områder for både nuværende og kommende borgere.

Jeg vil slutte af med at ønske alle en god jul og et lykkebringende nytår!

Mange hilsner
Ole Schwarz
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne