Samrådets Cykelstiudvalg synger på sidste vers

Men vi har dog nogle få ting, vi gerne vil have på plads.

 

 

 

Placeringen af reflekser på midterhellen i Kinnerup.

Manglende skilt, der markerer vejindsnævring i Vodskov.

Manglende indsvingning fra rundkørslen over vejen mod Langholt.

 

 Af hensyn til cyklisternes sikkerhed gennem byerne arbejder vi for at ændre hovedgaderne til 2 minus 1 veje.

Dette betyder en enkelt kørebane med vigepligt for cykelstierne i begge sider samt parkeringsforbud langs vejsiderne.

 Erfaringerne viser, at det reducerer hastigheden og øger sikkerheden for de bløde trafikanter betydeligt.

Samtidig vil vi arbejde for en mere støjsvag belægning og gennemgående fortov.

 

For at høre borgernes mening afholder vi møde i Uggerhalne onsdag den 24. januar kl. 19 i Galleri Hammer og

i Grindsted torsdag den 25. januar kl. 19 i Mødelokalet i Hallen.

Mød op og giv din mening til kende!

 

Bendt Grønborg
Cykelstiudvalget, November 2017