Borgermøde i Grindsted – Kom og vær med – onsdag den 23. oktober kl. 19 i Sognegården

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne har indbudt en række kommunalpolitikere til borgermøde i Grindsted. Kom og vær med til at drøfte emner af betydning for vores lokalområde med Daniel Nyboe Andersen (R), Kai Korsgaard (S), Mads Thomsen (V), Poul Erik Lyngdorf (Den sociale Fællesliste), Thomas Krarup (K), Gert Ingolf Johansen (DF) og Inge Iben Fomcenco (SF).

Samrådet og foreningerne har ønsket at drøfte en række emner af betydning for vores lokalområde med politikerne, men borgerne kan naturligvis tage andre emner op.

– Cykelsti mellem Grindsted – Uggerhalne – Vodskov
Hvornår kommer den cykelsti egentlig? Vi har 70 børn, der dagligt skal fragtes til skolen i Vodskov. Meget få cykler. Forældre tillader simpelthen ikke, at deres børn cykler på den smalle og farlige skolevej. Stien, Uggerhalne – Vodskov, er i den nye Cykelhandlingsplan blandt de 10 prioriterede i landdistrikter. Der er i budgettet 8 mio. kr. i 2016 og 8 mio. kr. i 2017 til cykelstier. I sidste 4-årige periode blev der lavet 2 cykelstier i landdistrikter. Med den hastighed er der stor risiko for, at nutidens børn bliver voksne og får skolemodne børn inden der bliver lavet cykelsti! Er det en fair prioritering? Kom og hør om den seneste udvikling i cykelstisagen, den er opløftende for vores lokalområde.

– Udstykninger til nye boliger
Grindsted og Uggerhalne er i den nye Kommuneplan defineret som ”småbyer”, hvor der ingen planlagt udvikling skal ske. Udviklingen skal bl.a. ske i servicebyer (Vodskov og Vestbjerg). Men, men, hvis vore småbyer ikke skal sygne hen, er en vis kontrolleret udvikling nødvendig. Vi er bekymret for vores skole på længere sigt. Det er derfor nødvendigt, at der gennemføres udstykninger, så vi kan skaffe attraktive boliger til børnefamilier. Vil politikerne være med til sikre, at der vore landsbyer ikke blot bliver ”stokroseidyl”, men at en vis boligmæssig udvikling gennemføres?     

– Grindsted Skole bevarelse/renovering?
Skolen og de øvrige børneinstitutioner er livsnødvendig for vore landsbyer. Får vi lov at beholde dem? Den første barak blev flyttet fra Kjellerupgades skole i midten af 1970’erne som en midlertidig løsning. Det midlertidige har nu varet i 40 år, hvor lang kan en sådan periode egentlig vare – uendelig?  

– Kollektiv trafik og trafik gennem byerne
Kollektive transportmuligheder – også i yderperioder – er vigtig for vores lokalsamfund. I 2012 kom bybusdækningen i yderperioder pludselig i spil. Der kom en løsning med ”omlæsning” til små busser i Vodskov. Den kan beboerne i vores område leve med. Får den lov at fortsætte?
Der mangler fartdæmpende foranstaltninger i Grindsted. Embedsmændene har tidligere sagt nej. Er det politisk besluttet, at den slags er ”no go” i Aalborg Kommune?

– Samarbejdet mellem Aalborg Kommune og Samrådene – pligt til høring?

– Fritidstilbud
Er det virkelig rimeligt, at foreningerne skal betale for at bruge hallen til turneringskampe i weekender? Pengene bruges til DGI-huset i Nordkraft. Hvorfor skal vore medlemmer betale for aktiviteter i Aalborg? Vi bruger dem ikke!

Ole Schwarz, Formand
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne