Fællesspisning i Hammer Sognegård den 4. december er aflyst

Fællesspisningen i Sognegården fredag den 4. december er på grund af covid-19 aflyst.

Ole Peter Jakobsen
November 2020