Rundt om Hammer Bakker – Stærkere sammen

Rundt om Hammer Bakker – Stærkere sammen

har ikke sendt guld til din eboks – og dog

Vi har sendt et spørgeskema, og de der udfylder det kan både vinde flotte præmier og samtidig styrke grundlaget for samarbejde, dialog og udvikling af området Rundt om Hammer Bakker. 

Alle borgere i området omkring Hammer Bakker har her i begyndelsen af det nye år modtaget et vigtigt spørgeskema i eboksen. Det er landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker- Stærkere sammen, der beder om din hjælp til det videre arbejde. Spørgeskemaet er et vigtigt afsæt for arbejdet med landsbyklyngen og for din mulighed for at få indflydelse på arbejdet. 

Spørgsmålene handler om dit syn på dit lokalområde og landsbyklyngen. Det tager kun 10 minutter at besvare spørgsmålene, men der er også mulighed for at gå grundigere til værks, hvis du har lyst. 

”Borgerundersøgelsen gennemføres som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Vi har haft lidt tekniske udfordringer, men nu skulle det virke. Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager i undersøgelsen, det skaber et bedre fundament for det videre arbejde” udtaler Lasse Breddam, der er formand for den landsbyklyngens styregruppe. 

Borgere der er undtaget fra Digital Post og i stedet har modtaget henvendelsen med brevpost, har også mulighed for at bidrage med oplysninger og vinde flotte præmier. De skal bare kontakte en af styregruppens kontaktpersoner. Kontaktoplysningerne fremgår af postbrevet. 

”Byerne omkring Hammer Bakker skal samarbejde og ikke konkurrere. Landsbyklyngeprojektet handler om at samarbejde og få størst nytte og værdi ud af de mange initiativer, der allerede er i gang i området. Og de nye der kommer til. Vi skal ikke konkurrere, men det bliver da alligevel spændende at se, hvilke byer der får den højeste svarprocent” fortsætter Lasse Breddam. 

Resultaterne af undersøgelsen bliver præsenteret i en samlet strategi for landsbyklyngen i løbet af 2018 og skal medvirke til at kvalitetssikre prioriteringen af projektbevillingen fra Aalborg Kommune til landdistrikterne på 1 mio. kr. 

Landsbyklyngekonceptet er støttet af Lokale- og Anlægsfonden, Real Dania og DGI nationalt med samlet 16 millioner og har til formål at styrke samarbejdet mellem mindre byer og derigennem skabe fundament for det gode liv udenfor de større byer. Der er igangsat flere landsbyklynge-projekter rundt i landet.

Som led i at komme tættere på styrker, udfordringer og kommen hinanden ved på tværs af byerne, blev der i oktober 2017 afholdt et fælles møde i Brændstrup Forsamlingshus. Der blev peget på de kvaliteter, der gør byerne særlige og dermed forskellige fra hinanden. Men der blev også talt om og udviklet på initiativer, der kan styrke det samlede område rundt om Hammer Bakker – og hvor det for alvor ville give mening at løfte i flok. Forslagene strakte sig fra fødevarefællesskaber over integrationsprojekter målrettet de unge og til bedre infrastruktur. 

”Byerne omkring Bakkerne er forskellige, men de har også mange fællestræk, der kan danne grundlag for et frugtbart samarbejde til glæde for alle. Det er tit sådan, at man ikke ser skoven for bare træer. Målet er at styrke samarbejdet mellem byerne rundt om Hammer Bakker, derfor har vi navngivet klyngen – Rundt om Hammer Bakker – Stærkere sammen.” slutter Lasse Breddam.

 Rundt om Hammer Bakker – Stærkere sammen – Faktaboks:

 Deltagende byer:
Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup, Brændskov, Ajstrup og Grindsted-Uggerhalne.

Formand for styregruppen:
Lasse Breddam, Grindsted

Hvad er en landsbyklynge:
En landsbyklynge er et samarbejde på tværs af flere landsbyer, hvor man styrker hinandens udviklingsmuligheder. Landsbyklyngen kan blive en overordnet paraply, for lokale organisationer og foreninger og kan være med til at løfte fælles problematikker og være et stærkere talerør til f.eks. det politiske system.

 Hvor lang tid kører projektet:
Landsbyklyngen Hammer Bakker holdt det første møde i marts 2017 og har en udviklingsperiode på 1,5 år, men skal efter planen fortsætte som en fælles organisation efterfølgende.

Hvor kan man læse mere:
Landsbyklyngen Hammer Bakker arbejder løbende på hjemmesiden https://www.rundtomhammerbakker.dk/

Du kan også du finde mere information på www.landsbyklynger.dk fra alle landsbyklyngerne i Danmark.

 Hammer Bakker – stærkere samme er også på facebook: https://www.facebook.com/groups/RundtomHammerBakker/about/

Yderligere oplysninger:
Lasse Breddam, Grindsted Mail: lassebreddam@gmail.com
tlf. 7175 2780