Nissehuer og kunst i Grindsted og Uggerhalne

Lørdag den 10. december kl. 10 sætter vi nissehuerne på vore Hammerhatte.

Denne lille festlige tradition plejer vi at udfører i Uggerhalne, men i år sker det i Grindsted.

Årsagen til at vi flytter denne aktivitet til Grindsted er, at vi håber samtidig at kunne indvie

vore nye kunstværker ved Gadekæret. 

Værkerne består af 5 betonkreationer, som er formgivet af studerende fra 4 forskellige uddannelsessteder.

Samrådet har haft den indflydelse på processen, at vi har bestemt, hvilke temaer de studerende skulle arbejde med. Desuden har vi været med i dommerpanelet.

De temaer, vi har valgt er natur, sø og skov – disse emner var oplagte, idet betonkreationerne skal stå ved gadekæret og i nærheden af vore dejlige Hammer Bakker. 

Så kom ned til gadekæret den 10. december! Kom og se, hvordan det er lykkedes de studerende at ramme vore temaer med deres flotte store og hvide betonkreationer.

Vi byder også på gløgg og æbleskiver

På gensyn
Ole Schwarz

Formand for Samrådet i Grindsted & Uggerhalne