Jule- og Nytårshilsen fra Samrådet for Grindsted og Uggerhalne

Julen har mange traditioner og en af dem er Samrådets Jule- og Nytårshilsen.  Lad os give et kort rids af hvad, der er sket i 2022.

Vi har som alle ved atter haft Coronaen tæt på, men til trods for denne ubehagelige sygdom har vi afviklet tre bestyrelsesmøder og generalforsamling. Referaterne kan du se på vores hjemmeside: www.hammernyt.dk

Aktiviteter i 2022

 • Koncert med Muleskinner den 11. marts – blev en dejlig koncert med dygtige musikere.
 • Samrådets generalforsamling 18. maj blev et velbesøgt møde hvor rådmand Jan Nymark Thaysen efterfølgende fortalt om kommunens tanker om vort lokalområde.
 • Årets pris gik til Familien Stougaard på ”EGET” i Uggerhalne.
 • Pretenders koncert den 20. maj Det var et gensyn med de dygtige musikere, der spiller musik som mange kender og kan lide.
 • Fest for de frivillige blev holdt den 17. juni i Kulturhuset (samrådet/kulturhuset).
 • Samrådet ved Kulturudvalget deltog også i år i Sommerfesten. Vores andel var et foredrag med Mogens Gregersen i kulturhuset.
 • Vi var til stede på festpladsen lørdag, her opfordrede vi gæsterne til at komme med ideer og ønsker til udvikling af vore byer (Vision 2030).
 • Festen ved Gadekæret blev gennemført den 17. september og er en fast tradition. I år havde vi atter fået Jørgen fra ”Det flyvende kuffertcirkus” til at underholde. En dejlig eftermiddag for børn og voksne.
 • Den 21. oktober havde vi atter inviteret til Oktoberfest. En herlig fest, vi kunne dog godt ønske os større tilslutning.
 • Visionsdagen den 29. oktober blev en spændende dag, hvor mange deltog og hvor der kom mange ønsker og ideer frem. Der bliver arbejdet videre med de indkomne forslag i 6 nedsatte grupper.
 • Nissehuerne kom på HammerHattene den 3. december, også det er blevet en god tradition. Ca. 50 mødte op, heraf mange børn. Skønt!

Udvalg og opgaver

En arbejdsgruppe bestående af Ole Peter Jakobsen, Leif Köhne , Ole S og Lasse Breddam har sammen med Borgerforeningen søgt penge til Madpakkehuset på Værestedet. Vi har lige fået besked om, at Aalborg Kommune har bevilget pengene. Så i det nye år kommer der et flot madpakke hus på Værestedet.

PR-udvalget. Et spændende udvalg idet både Borgerforening, FDF GIF, Kulturhuset, Kirken og Samrådet deltager. Hermed har vi fået skabt et bredt forum for udvikling, dialog og kommunikation om forhold i vore byer.

Byudvikling. Udstykningerne ved Tranevej tager tid, men vi arbejder fortsat med at hjælpe lodsejeren til at få godkendt udstykningerne. Vort område har længe haft et behov for yderligere udbygning. Vi ser derfor gerne andre projekter skyde op i vore byer.

Det grønne hold passer på vore byporte og paddehattene, kreationerne ved gadekæret. Slår græsset og vedligeholder. Oprensning af gadekæret, som kommune foretog, så pænt ud i en periode, men kæret er desværre igen blevet grøn af alger!
Ole Peter sørger for, at græsset bliver slået ved mosen, så vi alle kan bruge stien.

Antennesagen – En antenne er blevet opsat ved Kulturhuset. Vi havde foreslået Aalborg Kommunen anden og mere hensigtsmæssig placering.  Kommunen gjorde hvad den ville. Det er påtalt!

Ungeudvalget – her er der ikke sket meget, men vi vil arbejde på at Skaterbanen og Multibanen bliver renoveret. Legepladsen ved Sognegården er blevet malet og der er tegnet forsikring.

Skoleudvalget har afholdt to møder – hvor vi drøfter fælles udviklingspunkter med skoleledelsen.

Lokalhistorie. Poul Dahl har også i år lavet artikler som du kan læse på hjemmesiden (Hammernyt.dk).

Hjemmesiden. Siden har af sikkerhedsmæssige forhold fået nyt styresystem. Det har medført problemer, så den ”kører” indtil videre på ”nødblus”. Vi drøfter, om den fortsat skal være en del af vores kommunikation med borgerne.

Projekt Hammer Bakker. Dette projekt er blevet nedlagt, og vi håber, at det kan blive videreført i ”Rundt om Hammerbakker” herunder skal indhold fra projektets hjemmeside overføres til  rundtomhammerbakke.dk

Vandtårnet i Hammer Bakker. Vi forøger at finde de sidste finansielle midler, så vandtårnet kan blive et spændende udkikstårn for alle interesserede.

Rundt om Hammer Bakker (Klyngesamarbejde mellem de 6 samråd/byerne omkring Hammer Bakker) her sker der mange spændene ting (se projektets hjemmeside www.rundtomhammerbakker.dk)
Bålhytten blev indviet i sommers og der arbejdes nu med kulturaktiviteter på tværes at de 6 samråd.

Vi vil gerne slutte med at sig tak for samarbejdet i det gamle år samt ønske alle

en Glædelig Jul og et Lykkebringende Nytår!

Samrådets bestyrelse
December 2022

Jule- og Nytårshilsen fra Samrådet for Grindsted og Uggerhalne

Julen har mange traditioner og en af dem er Samrådets Jule- og Nytårshilsen.  Lad os give et kort rids af hvad, der er sket i 2022.

Vi har som alle ved atter haft Coronaen tæt på, men til trods for denne ubehagelige sygdom har vi afviklet tre bestyrelsesmøder og generalforsamling. Referaterne kan du se på vores hjemmeside: www.hammernyt.dk

Aktiviteter i 2022

 • Koncert med Muleskinner den 11. marts – blev en dejlig koncert med dygtige musikere.
 • Samrådets generalforsamling 18. maj blev et velbesøgt møde hvor rådmand Jan Nymark Thaysen efterfølgende fortalt om kommunens tanker om vort lokalområde.
 • Årets pris gik til Familien Stougaard på ”EGET” i Uggerhalne.
 • Pretenders koncert den 20. maj Det var et gensyn med de dygtige musikere, der spiller musik som mange kender og kan lide.
 • Fest for de frivillige blev holdt den 17. juni i Kulturhuset (samrådet/kulturhuset).
 • Samrådet ved Kulturudvalget deltog også i år i Sommerfesten. Vores andel var et foredrag med Mogens Gregersen i kulturhuset.
 • Vi var til stede på festpladsen lørdag, her opfordrede vi gæsterne til at komme med ideer og ønsker til udvikling af vore byer (Vision 2030).
 • Festen ved Gadekæret blev gennemført den 17. september og er en fast tradition. I år havde vi atter fået Jørgen fra ”Det flyvende kuffertcirkus” til at underholde. En dejlig eftermiddag for børn og voksne.
 • Den 21. oktober havde vi atter inviteret til Oktoberfest. En herlig fest, vi kunne dog godt ønske os større tilslutning.
 • Visionsdagen den 29. oktober blev en spændende dag, hvor mange deltog og hvor der kom mange ønsker og ideer frem. Der bliver arbejdet videre med de indkomne forslag i 6 nedsatte grupper.
 • Nissehuerne kom på HammerHattene den 3. december, også det er blevet en god tradition. Ca. 50 mødte op, heraf mange børn. Skønt!

Udvalg og opgaver

En arbejdsgruppe bestående af Ole Peter Jakobsen, Leif Köhne , Ole S og Lasse Breddam har sammen med Borgerforeningen søgt penge til Madpakkehuset på Værestedet. Vi har lige fået besked om, at Aalborg Kommune har bevilget pengene. Så i det nye år kommer der et flot madpakke hus på Værestedet.

PR-udvalget. Et spændende udvalg idet både Borgerforening, FDF GIF, Kulturhuset, Kirken og Samrådet deltager. Hermed har vi fået skabt et bredt forum for udvikling, dialog og kommunikation om forhold i vore byer.

Byudvikling. Udstykningerne ved Tranevej tager tid, men vi arbejder fortsat med at hjælpe lodsejeren til at få godkendt udstykningerne. Vort område har længe haft et behov for yderligere udbygning. Vi ser derfor gerne andre projekter skyde op i vore byer.

Det grønne hold passer på vore byporte og paddehattene, kreationerne ved gadekæret. Slår græsset og vedligeholder. Oprensning af gadekæret, som kommune foretog, så pænt ud i en periode, men kæret er desværre igen blevet grøn af alger!
Ole Peter sørger for, at græsset bliver slået ved mosen, så vi alle kan bruge stien.

Antennesagen – En antenne er blevet opsat ved Kulturhuset. Vi havde foreslået Aalborg Kommunen anden og mere hensigtsmæssig placering.  Kommunen gjorde hvad den ville. Det er påtalt!

Ungeudvalget – her er der ikke sket meget, men vi vil arbejde på at Skaterbanen og Multibanen bliver renoveret. Legepladsen ved Sognegården er blevet malet og der er tegnet forsikring.

Skoleudvalget har afholdt to møder – hvor vi drøfter fælles udviklingspunkter med skoleledelsen.

Lokalhistorie. Poul Dahl har også i år lavet artikler som du kan læse på hjemmesiden (Hammernyt.dk).

Hjemmesiden. Siden har af sikkerhedsmæssige forhold fået nyt styresystem. Det har medført problemer, så den ”kører” indtil videre på ”nødblus”. Vi drøfter, om den fortsat skal være en del af vores kommunikation med borgerne.

Projekt Hammer Bakker. Dette projekt er blevet nedlagt, og vi håber, at det kan blive videreført i ”Rundt om Hammerbakker” herunder skal indhold fra projektets hjemmeside overføres til  rundtomhammerbakke.dk

Vandtårnet i Hammer Bakker. Vi forøger at finde de sidste finansielle midler, så vandtårnet kan blive et spændende udkikstårn for alle interesserede.

Rundt om Hammer Bakker (Klyngesamarbejde mellem de 6 samråd/byerne omkring Hammer Bakker) her sker der mange spændene ting (se projektets hjemmeside www.rundtomhammerbakker.dk)
Bålhytten blev indviet i sommers og der arbejdes nu med kulturaktiviteter på tværes at de 6 samråd.

Vi vil gerne slutte med at sig tak for samarbejdet i det gamle år samt ønske alle en Glædelig Jul og et Lykkebringende Nytår!

Samrådets bestyrelse
December 2022