Hurra – Så fik vi 500.000 kroner fra Grøn Ordning

Til lykke! Vi har fået endeligt tilsagn om kr. 500.000 fra Grøn Ordning, som vi tidligere er blevet lovet. Klik her for at læse om Grøn Ordning.

Vi kan nu gå i gang med at realisere vort ønske om Kultur- og Borgerhuset, og vi inviterer hermed til et byggemøde om opstart af ombygningen.

Vi har brug for frivillige hænder i hele ombygningsfasen både til håndværksmæssige opgaver, opstilling af stillads, pasning af de grønne områder, servicering af de frivillige (kaffe og sandwich), malerarbejde, når den tid kommer, etc.

Hvad har du/I lyst og tid til at bidrage med?

 Vi vender tilbage med et tidspunkt for et Opstartsmødet.

Sæt også kryds i kalenderen ved fredag den 20. april, hvor vi holder en KBHB-opstartsfest for alle borgere i Grindsted-Uggerhalne. 

Herom senere.

 P.b.v.
Finn Hannibal
Februar 2018