Generalforsamling i Samrådet

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne afholder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 3. maj i Sognegården i Grindsted. 

Vi starter med spisning kl. 18. Hvis du vil deltage i spisningen, beder vi om, at du tilmelder dig hos formanden på tlf. 2392 3068 eller mail. oleschwarz@stofanet.dk

 Kl. 18.30 overrækker vi Årets Pris (2017) til vinderen af den lokale konkurrence om det gode og smukke byggeri / det gode byrum.

Det er 6. gang, at vi overrækker denne pris til et smukt byggeri eller et smukt renoveret hus i Grindsted eller Uggerhalne.

 Selve generalforsamlingen gennemfører vi fra kl. 18.45 – 19.45.

Dagsorden i.h.t. vedtægterne – som du kan finde på vores hjemmeside: www.hammernyt.dk 

Formanden aflægger beretning om det overordnede arbejde i Samrådet, og projektlederne for udvalgene vil efterfølgende berette om, hvad der er sket i årets løb i de enkelte udvalg.

 Der er følgende faste udvalg: Ungeudvalg, Kulturudvalg, Cykelsti, Lokalhistorie, Byudvikling, PR-gruppen, Grønt Hold, Hjemmeside og Skoleudvalg.

Efter generalforsamlingen bliver der mulighed for at drøfte Samrådets kommende opgaver.

Vi afslutter mødet med, at Jesper Thomsen kommer og fortæller om sit arbejde og oplevelser – og måske får vi også nogle af hans tanker om fremtiden?

 Afslutning ved formanden.

Alle er velkomne! 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen