VELBESØGT GENERALFORSAMLING I GRINDSTED-UGGERHALNE SAMRÅD

Den 18. maj var 50 borgere mødt op for at høre nyt om samrådet og nyt om nye udstykninger i byerne.

Efter en hyggelig aftenspisning med smørrebrød og øl/vand gik formand Ole Schwarz i gang med selve generalforsamlingen. Beretningen var delt op mellem alle udvalgsrepræsentanterne, og alle aktiviteter og initiativer blev fremlagt.

Første punkt var som sædvanlig præmiering af bygninger/miljø, og prisen gik til familien Stougaard, som har givet gården Eget en kraftig og smuk renovering. Hele familien var mødt frem i dagens anledning.

Samrådet har fortsat stor energi, og der blev fortalt om den kommende sommerfest, et nyt madpakkehus ved skoven, forbedring af veje og cykelstier, ønsket om cykelsti til Sulsted, og om den gode indsats for de mange nye tilflyttere. Klasserne på skolen bliver store i de kommende år!

Samrådet har sammen med foreningerne gang i de helt store forberedelser til et Mål- og Visionsmøde den 29. oktober. Byerne har jo nærmest fået opfyldt alle de forrige visioner, så der er brug for nye!

Efter kaffen kom rådmand Jan Nygaard Thaysen og fortalte om sit nye job, om kommunens overordnede planlægning, og til sidst specifikt om vilkårene for byudvikling i Grindsted-Uggerhalne. Dernæst var der en god debat om planerne om bebyggelse af en trekantet mark i den sydlige ende af Grindsted, planer, som blev påbegyndt i 2009, men som endnu ikke har udløst en lokalplan for området, trods stor motivation for at få gjort plads til tilflyttere i de store familievillaer og få opført velegnede seniorboliger.

Rådmanden redegjorde for de komplikationer, der er konstateret ved de såkaldte ’udbygningsaftaler’ og om grundvand og miljøhensyn, og han pegede på det allerede vedtagne område nord for Kornelparken, som ville være lettere at håndtere. Den gode debat fik dog overbevist rådmanden om det hensigtsmæssige i at opgradere lokalplanen, og han inviterede til gode møder om projektet, som han tilkendegav, at han ville støtte i det videre forløb.

Samrådet fik genvalgt alle sine kandidater og modtog stor ros fra forsamlingen for en god og informativ generalforsamling.

Klik her for at læse referat og se PowerPoint fra generalforsamlingen.

Dan Ole Faaborg
Maj 2022