Generalforsamling i Samrådet

Samrådet for Grindsted og Uggerhalne afholder ordinær generalforsamling
mandag den 20. maj i Kultur- og Borgerhuset Hammer Bakker.

Vi starter med spisning kl. 18 – Hvis du vil deltage i spisningen, beder vi om, at du tilmelder dig til
Ole Peter på 3028 6815 (telefon eller SMS), eller via mail til oleschwarz@stofanet.dk inden
den 16. maj.

 

Kl. 18.30 overrækker vi Årets Pris (2018) til vinderen af den lokale konkurrence om det gode og smukke byggeri og det gode byrum. Det er 7. gang, at vi overrækker denne pris til et smukt byggeri eller et smukt renoveret hus i Grindsted eller Uggerhalne.

Selve generalforsamlingen gennemfører vi fra kl. 18.45 – 19.45
Dagsorden i.h.t. vedtægterne – som du kan finde på vores hjemmeside: www.hammernyt.dk.

Formanden aflægger beretning om det overordnede arbejde i Samrådet, og projektlederne for udvalgene vil
efterfølgende berette om, hvad der er sket i årets løb i de enkelte udvalg.
Der er følgende faste udvalg: Ungeudvalg, Kunst & Kultur, Cykelsti, Lokalhistorie, Byudvikling, PR, Grønt Hold, Hjemmeside og Skoleudvalg.

Efter generalforsamlingen bliver der mulighed for at drøfte Samrådets kommende opgaver.

Vi afslutter mødet med, at Svend Klitgaard Lassen fra Aalborg kommunes Naturforvaltning kommer og fortæller om Hammer Bakker – Hvordan kommer bakkerne til at se ud i fremtiden?
Dette er et enestående tilbud, hvor du kan høre om, hvad der sker i Hammer Bakker nu og fremover – og der kommer til at ske meget!

Afslutning ved formanden.
Alle er velkomne!

Med venlig hilsen Bestyrelsen