Mere om temaaften for børn og unge

Til din organisation/forening!                                                     

Fokus på vore børn og unges fritidsaktiviteter!

Samrådet i Grindsted og Uggerhalne har tidligere forespurgt de organisationer og foreninger, der arbejder med børn og unge i Grindsted og Uggerhalne, om de ville være med til en temaaften om dette emne.

Alle har sagt ja – tak for det!

 Aftenen bliver:

Tirsdag, den 4. juni

Kl. 19.00 – 21.00

Sognegården i Grindsted

Samrådet og Grindsted skole har fået udarbejdet spørgeskemaer, der uddeles inden temaaftenen til de unge og til børnenes forældre (for de yngste børn).

Skolen har lovet at udlevere skemaerne og få dem samlet ind.

Samrådet vil efterbehandle skemaerne – således at besvarelserne kan bruges til vores temaaften den 4. juni.

Alle deltagende organisationer/foreninger tilbydes at deltage med et antal personer.

Om det er en eller flere personer, der repræsentere jeres forening denne aften – er ikke vigtigt.

Men det er vigtigt at din organisation deltager!

Vi beder om, at du tilmelde dig til undertegnede med det antal personer, der deltager fra din forening/organisation senest den 26. maj.

Vi ses den 4. juni til en spændende debat om fritidsaktiviteter for vore børn og unge.

Med venlig hilsen

 Ole Schwarz
Formand for samrådet i Grindsted og Uggerhalne
Høgevej 6, Grindsted
Telf. 9638 6858
Mobil: 2392 3068
Mail: oleschwarz@stofanet.dk