Hurra – Så fik vi byggetilladelse til at bygge….

 

Man tror det er løgn, men nej det er det ikke. Samrådets Ungeudvalg har netop fået byggetilladelse fra Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen til at etablere legeplads – sandkasse på 4 x 4 meter og legehus på 3m2 (1,5 x 1,8 meter) på adressen Uggerhalnevej 25, i Grindsted.

Sagsbehandlerens efterskrift lyder: Vær venligst opmærksom på at tilladelsen kun omfatter legehus og sandkasse!!

Jow, frivilligt arbejde er en omfattende sag, for bureaukratiet lever godt!!

Men nu kan vi så få etableret denne legeplads for de mindste børn.

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
Ungeudvalget