Det gode byggeri

Pris til årets gode og smukke byggeri og det gode byrum

Vil du være med til at udpege årets gode og smukke byggeri i Grindsted og Uggerhalne så læs videre og se hvordan.

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne har sat fokus på Grindsted og Uggerhalnes forskønnelse. Rådet har derfor besluttet at indstifte en pris til årets gode og smukke byggeri og det gode byrum.

Samrådet ønsker med sin pris at sætte fokus på at fremme godt og smukt byggeri i landsbyerne; byggeri som passer ind i vore landsbymiljøer for herigennem at anspore borgerne til at gøre det samme og dermed bidrage til, at det er attraktivt at bosætte sig i vore landsbyer. 
Men også at have fokus på det, vi kalder det gode byrum. Her tænker vi både på anlæg og projekter, som på en god og smuk måde tilfører vore landsbyer rummelighed af fælles karakter og dermed bidrager til byernes forskønnelse og på smukke haveanlæg, som binder have og hus sammen til en helstøbt enhed. Haveanlægget skal vende ud mod hovedfærdselsårerne i Grindsted og Uggerhalne, så forbipasserende kan se hvor pænt det kan gøres og tænke, her vil jeg gerne bo!

”Men, vi skal være mange om at pege på en vinder”, siger Samrådets formand, Ole Schwarz. ”Derfor beder vi interesserede borgere indsende forslag med en kort begrundelse”.

Et eller flere af nedenstående kriterier til præmiering af Smukt og Godt Byggeri og det Gode Byrum skal opfyldes:

  • Den gode arkitektur. Gode og smukke nybygninger opført i Grindsted og Uggerhalne (Kinnerup). Bygninger, som passer ind i landsbymiljøer og som er med til at fremhæve deres egenart netop som landsby. Her vil bygninger, som er innovative også klimateknisk og som kan tjene som et godt eksempel til efterfølgelse, opnå en fortrinsstilling ved bedømmelsen.
  • Den gode renovering. God og smuk renovering af ældre værdifulde bygninger, der bidrager til at bibeholde og gerne genskabe de kvaliteter, der ligger i den oprindelige, men nu afdæmpede landsbyarkitektur. Et renoveringsprojekt kan være at tilbageføre et byggeri til det oprindelige, men også et projekt, hvor der tilføres moderne kontrastskabende elementer.
  • Det gode byrum. Andre anlæg og projekter, som på en god og smuk måde tilfører vore landsbyer rummelighed af fælles karakter og dermed bidrager til byernes forskønnelse. Det kan være et samlende ”torv”, værested, andre spændende aktivitetsrum; det kan også være identitetsskabende kunst, herunder kunstnerisk udsmykning i forbindelse med byggeri og anlæg i byerne. Her er der bl.a. tænkt på byernes beliggenhed på kanten af Hammer Bakker og fladen op mod Jyske Ås.
  • Det smukke haveanlæg. Vi ønsker også at præmiere den smukke forhave, som vender ud mod de to byers hovedstrøg: Grindstedvej, Uggerhalnevej og Espelunden og som derved er med til at den forbipasserende får et positivt indtryk af byrummet.

Indstilling. Byernes borgere kan indstille projekter, som opfylder en eller flere af ovenstående kriterier til præmiering. Projekter skal være afsluttet inden for det seneste år. Du skal indsende dit forslag med en kort begrundelse, eventuelt bilagt foto til: Ole Kjær, Tranevej 28, Grindsted, 9310 Vodskov (okjaer@okjaer.dk ). 
Vi skal have dit forslag senest den 1. marts 2013.

Ud fra de indkomne forslag udvælger komiteen det projekt, der skal præmieres.

Præmieringen sker i forbindelse med Samrådets årlige ordinære generalforsamling i april 2013.

Vi ønsker at sige forslagsstillerne tak og sætter nogle flasker vin på ”højkant”. Vi trække lod blandt indsenderne. Navne på de udtrukne vil ligeledes blive offentliggjort ved generalforsamlingen og på hammernyt.dk.

 

Forskønnelsesudvalget er en projektgruppe, som Samrådet for Grindsted & Uggerhalne nedsatte i 2011. Det er Forskønnelsesudvalget, der har fostret ideen med at indstifte prisen ”Årets Smukke Byggeri og det Gode Byrum”.

Forskønnelsesudvalget:
Margit Plougstrup
Marianne Ellersgaard
Jørn Toldbod
Ole Kjær
Poul Dahl

Forskønnelsesudvalgets aktuelle opgaver/projekter:
Etablering af Byporte
Pris for det smukke byggeri
Mosens genopretning
Kunst i byrummene
Affaldskurve ved busholdesteder
Fjerne hæk på Espelunden ned mod Gadekær, så Gadekæret bliver synligt for forbipasserende
Få Aalborg Kommune til at vedligeholde rundkørsel nord for Uggerhalne
Forskønnelsesprojekter i byrummene.