Frivillige er uundværlige

Når vi i GSK Gymnastik i marts måned gennemfører vores årlige gymnastikopvisning, deltager mere end 150 gymnaster, børn, unge og seniorer. Altid en herlig afslutningsdag på en særdeles aktiv gymnastiksæson.

Men, for at hele dette arrangement kan gennemføres, er vi afhængige af at mange frivillige byder ind og deltager i forberedelserne, er aktive under selve opvisningen og efterfølgende deltager i oprydning. I snit regner vi med, at der, foruden bestyrelsesmedlemmer, deltager ca. 30 frivillige

Hvad er det så for opgaver, der skal løses?

Forud for opvisningen deler bestyrelsen opvisningens aktiviteter op i småprojekter, som hver får en ansvarlig projektleder. Det er projektlederen, der søger at skaffe frivillige til de mange forskellige opgaver. Og det går fortrinligt hver år. 

Der skal skaffes gevinster til amerikansk lotteri, der skal købes ind, der skal bages kager og boller til salg i salgsboden, der skal skaffes kaffe- og tekander ude hos Helle og Villy på Østerholt og hentes forårsblomster, som bliver pyntet, der skal fremstilles forskellige skilte med priser, holdopstilling, evaluering af arrangementet etc. 

På dagen pynter de frivillige hallen, de står i salgsboden, de brygger kaffe og te, de skærer kager ud og smøre boller, mens andre sætter bander op og pynte dem med papirklip. Det ser godt ud! Andre igen henter redskaber og møbler i depotrum, ”bygger” borde, som de placerer rundt om gulvet, hvor gymnastikbegivenhederne skal foregå, sætter stole op og pynter borde med papirduge og forårsblomster.

 

Frivillige hjælpere i fuld sving med opstilling

 

 Når dagen er slut, skal der pakkes sammen, ryddes op, så hallen er klar til næste dag.

Enhver forening er i høj grad afhængig af et højt frivillighedsniveau. I GSK Gymnastik er vi så privilegerede, at mange gerne giver et nap med, når vi har aktiviteter på programmet som fx den årlige opvisning. Det er vi taknemmelige for!

Klik her for at se billeder.

Jørn Michaelsen
Formand, GSK Gymnastik
Grindsted, marts 2014