Generalforsamling i pensionistforeningen

Horsens-Hammer Pensionistforening afholder Generalforsamling

 
Fredag den 28. februar 2014 kl. 14.00 på Liselund

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Foreningen er vært ved kaffe.
 
Vel mødt

Bestyrelsen

 

N.B.: 4 dages tur til Ærø d. 11. – 14. august