Generalforsamling i borgerforeningen den 22. marts 2017 kl. 19:30

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og omegn 

onsdag, den 22. marts kl. 19:30 i Hammer Sognegård, Grindsted. 

Inden generalforsamlingen inviteres medlemmerne til fællesspisning kl. 18:30.  Tilmelding til spisningen kan ske til Bo Hovgaard Thomasen  senest fredag den 17. marts, på tlf.  29 80 84 05 – også gerne per SMS.

Vi kunne rigtig godt tænke os nye kræfter og idéer i bestyrelsen. vi vil derfor opfordre alle interesserede til kraftigt at overveje at stille op som bestyrelsesmedlem eller suppleant. 

  

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Formandens beretning

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag.

      Forslag, der ønskes behandlet, skal afleveres senest den 21. marts

       til formand Bo Hovgaard Thomasen, Kornelparken 22, tlf. 29 80 84 05

 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

        Bestyrelsesmedlemmer på valg er:

         Bo Hovgaard Thomasen    

         Anette P. Jespersen

        Suppleanter er:

        Bjarne Hansen, Claus Thorbjørn Christensen

        Ønsker ekstraordinært at træde ud af bestyrelsen: 

        Betina Knobloch

 7. Valg af revisorer

8. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Bo Hovgaard Thomasen