Fremtidig busdrift til Grindsted/Uggerhalne og Langholt

Fremtidig busdrift til Grindsted/Uggerhalne og Langholt

Samrådene i Langholt og Grindsted/Uggerhalne har over en længere periode arbejdet for at mindske generne ved besparelser på bybusruterne til henholdsvis Langholt og Grindsted & Uggerhalne. Senest har der været forhandlinger med busplanlæggere fra Aalborg Kommune om besparelser på busruterne. Karina Søborg Madsen, formand for Langholt Samråd, giver en status på disse forhandlinger.

Den 31. oktober afholdt Langholt og Grindsted/Uggerhalne/ Samråd møde med busplanlæggere fra Aalborg Kommune. Samrådene havde bedt om mødet med henblik på at drøfte udmøntning af den besparelse på rute 1C og L, som byrådet vedtog i forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret. Samrådene havde i forbindelse med budget-forhandlingerne reageret med kraftige protester både gentagne skriftlige henvendelser, underskriftsindsamling og fremmøde ved budget-forhandlingerne samt via artikler i flere medier. Den indsats førte til en halvering af besparelsen, som nu skal konkretiseres i ændringer i den aktuelle busdrift.

På mødet den 31.10. blev det fastlagt, at al tanke om ikke at servicere Grindsted og Langholt med busdrift i weekend og aftentimerne nu er taget af bordet. Det, der nu regnes på, er alternative løsninger til tomme eller næste tomme store busser.
Der er aktuelt to løsninger i spil. Begge tager udgangspunkt i en omlægning af busruterne om aftenen og i weekenden til ikke at køre omkring St. Tingbakke begge veje, men kun den ene vej og i stedet lave buskørsel via Kirkevej på de nævnte tidspunkter den ene vej (altså ikke i skoletid og myldre-trafiktid).
Dette skal så kombineres med enten en minibus, der afhenter/afleverer passagerer ved kirken som, skal med en stor bus til Aalborg eller kommer med en stor bus fra Aalborg og skal videre til Langholt eller Grindsted. Det vil betyde et skift for disse passagerer til en anden bus, men ingen ventetid og en garanti for, at den store bus og minibussen afventer hinanden.
Et andet alternativ er telebus på den omtalte strækning fra kirken til Langholt/Grindsted.
 
Der regnes som sagt på disse løsninger. Samrådene har gjort klart, at vi ikke ønsker telebusløsningen, men også at vi naturligvis er indforstået med, at der ikke kan fortsættes som nu med mange tomme busser. Der vil derfor blive iværksat optælling af antal passagerer på de berørte strækninger med henblik på at kvalificere grundlaget for ændringer af busforbindelserne. Ligeledes vil der på baggrund heraf, blive taget stilling til, hvorvidt der fortsat skal være afgange i samme ydertidspunkter som nu.

Planlæggerne har i denne uge møde med Vodskov Samråd, som pga. omlægningerne i selve Vodskov også skal tages med i en høring. Langholt og Grindsted/Uggerhalne Samråd har rettet henvendelse til Vodskov Samråd med håb om, at Vodskov Samråd, på samme vis som Langholt og Grindsted/Uggerhalne Samråd, vil gå konstruktivt ind i drøftelserne af omlægningen på busruterne, sådan at der kan sikres en fortsat fornuftig betjening af Langholt og Grindsted.
Langholt og Grindsted/Uggerhalne Samråd følger fortsat op på sagen med dialog med planlæggerne med henblik på at minde dem om vores ønsker og behov. Sagen er på udvalgsmøde den 28.11. 2012. De konkrete ændringer forventes fastlagt og besluttet i starten af 2013.

Karina Søborg Madsen
Formand Langholt Samråd