Grindsted Vandværk Generalforsamling

Grindsted Vandværk a.m.b.a.
holder
 
Generalforsamling
 
tirsdag den 26. februar 2013, kl. 19.00
i Lejerbos selskabslokale, Kornelparken 152.
 
Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Du kan tilmelde dig besked om nyheder ved at skrive din emailadresse i feltet og klik på "Tilmeld". Framelding sker via linket i bunden af nyhedsbrevene, du modtager som email.