Grindsted Vandværk Generalforsamling

Grindsted Vandværk a.m.b.a.
holder
 
Generalforsamling
 
tirsdag den 26. februar 2013, kl. 19.00
i Lejerbos selskabslokale, Kornelparken 152.
 
Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen