Underholdning i Hammer Bakker

Lørdag den 31. august er der underholdning ved Sulsted Kirke for børn og voksne.

Der vil være børneunderholdning med Linette Riber – Fællessang med Anne-Marie Hassing og Koncert med Kathrine Schmidt.

Det er Kulturklyngen, der i samarbejde med Aalborg Kommune, arrangerer.

Læs mere på plakaten nedenfor,

Samrådet for Grindsted og Uggerhalne
Juli 2024

Så fik vi madpakkehuset indviet


– Det nye madpakkehus er placeret på Værestedet i Grindsted.

Det var prominente personer, der sammen med Samrådets formand Ole Schwarz, stod i spidsen for indvielsen.

Rådmand for By- og Landskab, Jan Nymark Thaysen klippede snoren og foretog dermed den officielle indvielse. Aalborg Kommune har doneret 70.000 kr. til etablering af huset og rådmanden pegede i sin tale på, at huset ligger på en opdateret del af Hærvejsruten i et dejligt naturområde. Der er nu skabt et spor, som fører fra Madpakkehuset til shelterpladsen inde i Bakkerne.
Rådmanden ønskede alle frivillige, der har deltaget i tilblivelsen af huset, tillykke med det gode arbejde.

SparNord Fonden har doneret 10.000 kr. til etablering af Madpakkehuset. Kristian Hedermann Nielsen, afdelingsdirektør i Spar Nord Banks Vodskovafdeling, fremhævede på vegne af Fonden, at baggrunden for donationen bl.a. skyldes husets almennyttige funktion. Det vil kunne komme mange mennesker til glæde og påvirke lokalsamfundet positivt. Kristian gav også et skulderklap til de frivillige, der har skabt huset.
Det var Spar Nord, der donerede pølser til alle – Tak for det!   

Det var jo faktisk Ole Schwarz, formand for Grindsted og Uggerhalne Samråd, der indledte hele seancen, der kom til at foregå i et skønt sommervejr. Ole bød velkommen til alle deltagere og berørte kort baggrunden for, at det er lykkedes at få etableret det gedigne Madpakkehus, fremstillet af Skovholdet i Vodskov. Skovholdet har også lavet to bord/bænkesæt. Ole takkede alle bidragydere for deres generøsitet.
Ole fremhævede Madpakkehuset som endnu et tiltag i den række af udviklingsaktiviteter, som Samrådet gennem årene har gennemført og takkede i den sammenhæng Ole Peter Jakobsen for at have taget initiativet.

Borgerforeningen har også bidraget til at få økonomien til at hænge sammen.

Efterfølgende spillede Søren Krogh og Janus Bechmann herlig musik – ”Blågræs”, med tydelig inspiration fra et område i Vendsyssel, der ikke ligger langt fra den dejlige badeby Lønstrup!

Ole Schwarts kunne slutte en dejlig eftermiddag med at konstatere: gode talere, herlig musik, fremragende pølser, godt vejr og et lydhør publikum!

Generalforsamling

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. maj i Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER.

Vi starter med spisning kl. 18. Hvis du vil deltage i spisningen, beder vi om, at du tilmelder dig til Ole Schwarz på 2392 3068 eller ole.schwarz@gmail.com inden den 20. maj.

Selve generalforsamlingen gennemfører vi fra kl. 18.45 – 19.45.

Dagsorden i.h.t. vedtægterne, som du kan finde på vores hjemmeside: www.hammernyt.dk
Formanden aflægger beretning om det overordnede arbejde i Samrådet; projektlederne for udvalgene vil efterfølgende berette om, hvad der er sket i årets løb i de enkelte udvalg.

Der er følgende faste udvalg: Ungeudvalg, Kulturudvalg, Cykelsti, Lokalhistorie, Byudvikling, PR-gruppen, Grønt Hold, Hjemmeside og Skoleudvalg.

Efter generalforsamlingen bliver der mulighed for at drøfte Samrådets kommende opgaver.

Vi afslutter med, at Borgmester Lasse Frimand Jensen kommer og fortælle om Aalborg kommunes planer med landdistrikterne.

På gensyn!

Bestyrelsen
Samrådet i Grindsted og Uggerhalne

MADPAKKEHUSET skal indvies

Det sker den 25. maj kl. 13 på festpladsen bag ved skolen.

Samrådets formand vil byde velkommen kl. 13. Herefter kommer rådmand Jan Nymark Thaysen samt en repræsentant fra SparNord.

Søren Krogh og Janus Bachmann spiller.

Der bliver serveret pølser, du kan købe dine drikkevarer dertil i teltet.

Vi håber på godt vejr!
Det er naturligvis gratis at deltage.
På gensyn

Samrådet for Grindsted og Uggerhalne
Maj 2024

Hammertoften – kommende boligbyggeri i Grindsted

Torsdag aften i sidste uge var der informationsmøde i Kultur- og Borgerhuset Hammer Bakker. Det var Samrådet for Grindsted og Uggerhalne, der, i samarbejde med advokat og ejendomsudvikler Henrik Hougaard og Ole Nielsen fra Himmerlands Boligforening, havde indbudt til mødet.

Emnet for aftenens møde var den længe ventede boligudstykning “Hammertoften” sydøst for Tranevejskvarteret.  Aalborg Kommune har netop sendt udstykningen i høring.

Rasmus Hougaard og Ole Nielsen fortalte om planerne bag udstykningen, hvor der bliver tale om i alt 51 boliger. 8 almennyttige og 43 private udlejningsboliger i størrelser fra 85 til 115 m2. Mellem den nuværende bebyggelse på Tranevej og det nye boligområde vil der blive etableret et grønt rekreativt område til gavn for hele byen.

Spørgelysten var stor i forsamlingen. Mange gode afklarende spørgsmål, som alle blev besvaret af udviklerne med en tone, som signalerede åbenhed for at lytte til både naboer og byen som helhed. Der var en overvejende positiv stemning over for projektet, men også klare tilkendegivelser af, at det burde holdes som en etplans-løsning for ikke at skabe negative samspil med det eksisterende landsbymiljø og koblingen til områdets natur.

Hvis processen med plangrundlag forløber planmæssigt, vil disse ligge klar senere på året. Herefter kan arkæologerne komme i gang med at udgrave, hvad der menes at være en bebyggelse fra jernalderen. Derefter vil byggeriet kunne starte omkring 2. kvartal 2025 og de første boliger forventes klar til indflytning sidst i 2025. 

Efter information og spørgsmål var Samrådet vært ved pølser og øl/vand. En herlig afslutning på en god, oplysende og informativ aften hvor vi vist alle gik hjem lidt klogere på den udvikling, som kommer til at ske i Grindsted.

Leif Köhne
Marts 2024