Hammertoften – kommende boligbyggeri i Grindsted

Torsdag aften i sidste uge var der informationsmøde i Kultur- og Borgerhuset Hammer Bakker. Det var Samrådet for Grindsted og Uggerhalne, der, i samarbejde med advokat og ejendomsudvikler Henrik Hougaard og Ole Nielsen fra Himmerlands Boligforening, havde indbudt til mødet.

Emnet for aftenens møde var den længe ventede boligudstykning “Hammertoften” sydøst for Tranevejskvarteret.  Aalborg Kommune har netop sendt udstykningen i høring.

Rasmus Hougaard og Ole Nielsen fortalte om planerne bag udstykningen, hvor der bliver tale om i alt 51 boliger. 8 almennyttige og 43 private udlejningsboliger i størrelser fra 85 til 115 m2. Mellem den nuværende bebyggelse på Tranevej og det nye boligområde vil der blive etableret et grønt rekreativt område til gavn for hele byen.

Spørgelysten var stor i forsamlingen. Mange gode afklarende spørgsmål, som alle blev besvaret af udviklerne med en tone, som signalerede åbenhed for at lytte til både naboer og byen som helhed. Der var en overvejende positiv stemning over for projektet, men også klare tilkendegivelser af, at det burde holdes som en etplans-løsning for ikke at skabe negative samspil med det eksisterende landsbymiljø og koblingen til områdets natur.

Hvis processen med plangrundlag forløber planmæssigt, vil disse ligge klar senere på året. Herefter kan arkæologerne komme i gang med at udgrave, hvad der menes at være en bebyggelse fra jernalderen. Derefter vil byggeriet kunne starte omkring 2. kvartal 2025 og de første boliger forventes klar til indflytning sidst i 2025. 

Efter information og spørgsmål var Samrådet vært ved pølser og øl/vand. En herlig afslutning på en god, oplysende og informativ aften hvor vi vist alle gik hjem lidt klogere på den udvikling, som kommer til at ske i Grindsted.

Leif Köhne
Marts 2024

OLD IRISH koncert i Huset den 5. april

Fredag, den 5. april spiller OLD IRISH i Huset på Hammervej i Grindsted.

Kom og oplev ægte irsk-dansk stemning i Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER!

Musikken leveres af 3 meget rutinerede folk, Jens Ole, Peter og Kalle. De har spillet i Kræn West, SchwampisVenner, DeGyldne Løver, McGuiness, og Bluehill.

OLD IRISH er en supergruppe med stor passion for den irske sangskat!

Dørene åbner kl. 18 – der er gode priser i baren!

Menuen servereskl. 18.30– det er god Shepherd’s Pie fra Gæstgivergården i Gandrup.

Musikken starter klokken 20 og slutter kl. 22.

Prisen for koncert og menu er 250 kroner for begge dele.

Tilmelding og billetter til Samrådets Kulturudvalg inden den 30. marts:

Ole Schwarz, Høgevej 6, Grindsted, tlf. 2392 3068
ole.schwarz@com            

Villy Nielsen, Tennisskoven 26, Hjallerup tlf. 6116 3930
hv.tennisskoven@gmail.com
Helle Nielsen, Tennisskoven 26, Hjallerup, tlf. 2695 8512
hv.tennisskoven@gmail.com
Ellen Høgh, Tranevej 6, Grindsted, tlf. 6199 2302
hoghellen@gmail.com
Birthe Søborg, Hüttel Sørensenvej 123, Vodskov, tlf. 2160 0009
455jensensb@gmail.com

Frokostjazz I Huset med Advokatens New Orleans Jazz Band

Det blev et par uforglemmelige timer lørdag eftermiddag I Borger- og Kulturhuset i Grindsted, hvor publikum mødte en bred palette af glad gospel og New Orleans Jazz.

Inciterende, levende, danseglad jazzmusik leveret af et sprælsk 7-mands orkester, hvis glæde ved tonerne fra Jazzen de spillede, i den grad smittede af på publikum.

Vi var omkring 100 personer, som heppede, klappede, piftede og dansede, ind imellem vi drak lidt øl og spiste smørrebrød fra brugsen i Vodskov.

Publikum var klar i spyttet: det og lignende arrangementer må Samrådet for Grindsted og Uggerhalne gerne gentage!

Kunst og Kultur
Samrådet for Grindsted og Uggerhalne
Marts 2024

Pris til årets smukke byggeri og gode byrum 2023

Så skal vi have udpeget årets gode og smukke byggeri i Grindsted og Uggerhalne. Vil du være med, så læs videre og hør hvordan.

Samrådet har fokus på Grindsted og Uggerhalnes forskønnelse. Rådet har side 2012 præmieret årets gode og smukke byggeri og det gode byrum. Prisen er en smuk stålplakette, med et stiliseret motiv af Hammer Bakker med skov, designet af Nicolaj Köhne, en ung lokal kunstner.

Samrådet ønsker med sin pris at fremme godt og smukt byggeri i landsbyerne, byggeri som passer ind i vore landsbymiljøer. Vi ønsker at anspore borgerne til at gøre det samme og dermed bidrage til, at det er attraktivt at bosætte sig i vore byer.
Men også at have fokus på det, vi kalder det gode byrum. Anlæg og projekter, som på en god og smuk måde bidrager til byernes forskønnelse.
Vi tænker også på smukke haveanlæg, som binder have og hus sammen til en helstøbt enhed. Haveanlægget skal vende ud mod hovedfærdselsårerne i Grindsted og Uggerhalne, så forbipasserende kan se, hvor pænt det kan gøres og tænke, her vil jeg gerne bo!

”Det er vigtigt, at vi er mange om at pege på en vinder”, siger Samrådets formand, Ole Schwarz. ”Derfor beder vi interesserede borgere indsende forslag med en kort begrundelse – gerne med et fotografi”.

Et eller flere af nedenstående kriterier til præmiering af Smukt og Godt Byggeri og det Gode Byrum skal opfyldes:

  • Den gode arkitektur. Gode og smukke nybygninger opført i Grindsted, Uggerhalne og Kinnerup. Bygninger, som passer ind i landsbymiljøer og som er med til at fremhæve deres egenart netop som landsby. Her vil bygninger, som er innovative også klimateknisk og som kan tjene som et godt eksempel til efterfølgelse opnå en fortrinsstilling ved bedømmelsen.
  • Den gode renovering. God og smuk renovering af ældre værdifulde bygninger, der bidrager til at bibeholde og gerne genskabe de kvaliteter, der ligger i den oprindelige, men nu afdæmpede landsbyarkitektur. Et renoveringsprojekt kan være at tilbageføre til det oprindelige, men også et projekt, hvor der tilføres moderne kontrastskabende elementer.
  • Det gode byrum. Andre anlæg og projekter, som på en god og smuk måde tilfører vore landsbyer rummelighed af fælles karakter og dermed bidrager til byernes forskønnelse. Det kan være et samlende ”torv”, Væresteder, andre spændende aktivitetsrum, identitetsskabende kunst, herunder kunstnerisk udsmykning i forbindelse med byggeri og anlæg i byerne.
  • Det smukke haveanlæg. Vi ønsker også at præmiere den smukke forhave, som vender ud mod de to byers hovedstrøg: Grindstedvej, Vodskovvej ind til Kinnerupgaard, Uggerhalnevej og Espelunden og som derved er med til, at den forbipasserende får et positivt indtryk af byrummet.

Indstilling. Byernes borgere kan indstille projekter, som opfylder en eller flere af ovenstående kriterier til præmiering. Projekter skal være afsluttet i 2023.


Du skal indsende dit forslag med en kort begrundelse, gerne vedlagt foto til: Ole Schwarz Høgevej 6, Grindsted, 9310 Vodskov (oleschwarz@gmail.com)
Vi skal have dit forslag senest søndag den 28. april 2024.

Ud fra de indkomne forslag udvælger bestyrelsen det projekt, der skal præmieres.

Præmieringen sker ved Samrådets generalforsamling maj 2024.

Vi ønsker at sige forslagsstillerne tak og sætter nogle flasker vin på ”højkant”. Vi trække lod blandt indsenderne. Navn på det udtrukne vil ligeledes blive offentliggjort på hammernyt.dk og på FB ”9310 Grindsted, Uggerhalne & Hammer Bakker”.

Kunst og Kultur
En projektgruppe i
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
Marts 2024