HammerHattene skal atter have nissehuer på

Det er blevet koldt, så HammerHattene skal atter have sine nissehuer på – det sker

lørdag den 3. december kl. 11 på ”Trekanten” i Uggerhalne/Kinnerup.

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne er vært ved gløgg og æbleskiver og naturligvis sodavand til børnene.

Vi har gjort det før – så Samrådet opfordrer alle borgere i Grindsted og Uggerhalne til, at vi sammen gør dette til en årlig julebegivenhed!

 

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
December2022

Visionsdagen blev en succes – Vision 2030 for Grindsted og Uggerhalne

Lørdag formiddag den 29. oktober var mere end en halv hundrede deltagere samlet i Grindstedhallen og i Borger- og Kulturhuset for i fællesskab at sætte retningen for den fremtidige udvikling af byerne.

I god stil startede vi med kaffe og rundstykker i SportsCafeen. Herefter gik børnene i hallen for at lege, medens forældre og øvrige deltagere gik op i Kultur- og Borgerhuset, hvor ideudveksling og drøftelser under kyndig ledelse af landdistriktskonsulent Lisbeth Machholm, Aalborg Kommune blev gennemført.

Lisbeth indledte med at fremhæve forhold i byerne: der er 54% i den erhvervsaktive alder, en stor gruppe af familier med små børn og endelig 18% pensionister. Hertil kommer god skole, gode institutioner, god beliggenhed i forhold til arbejdspladser mm., gode boliger, unik natur i baghaven og gode fritids- og kulturtilbud.  Herefter stillede Lisbeth os nogle gode og relevante spørgsmål, inden deltagerne blev organiseret i grupper:

 • Udnytter vi alle de fantastiske tilbud, der er i de to byer, godt nok?
 • Hvordan har byfællesskaberne det i de to byer?
 • Hvordan udnyttes de ledige faciliteter?
 • Hvad med byggeri mellem de to byer?
 • Ulemper ved at få erhverv til de to byer?

Med baggrund i Lisbeths oplæg, blev en række temaer med stor entusiasme drøftet:

 • Infrastruktur – mobilitet – byudvikling
 • Sport – motion
 • Natur – rekreative områder
 • Børn og unge, skole, børnehave, dagpleje og Ungdomsklub
 • Borger og kultur, motion, musik og foredrag
 • Erhverv                                                              

Det videre forløb
I det videre forløb skal en projektleder for de enkelte temaer efterfølgende, sammen med et nedsat udvalg, systematisere og arbejde videre med de mange ideer, der fremkom. De skal forsøge at afklare, hvad og hvornår de mange ideer og forslag kan gennemføres. Vi vender tilbage med resultatet af dette arbejde.
Det blev en god formiddag med mange realistiske og udviklende ideer og initiativer, som entydigt peger på, at vi i fællesskab vil udvikle vore to byer, der ligger så fantastisk op ad Hammer Bakker.

Fakta:
Det er Samrådet, der, sammen med Borgerforeningen, Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKE, FDF, GIF og Menighedsrådet, står bag arrangementet.

På foreningernes vegne
Ole Schwarz
Oktober 2022

Vision 2030 – Grindsted & Uggerhalne 2030

Formål med Vision 2030: at sætte fokus på, hvordan vi ønsker, at vore byer skal udvikle sig frem mod 2030.
Når Vision 2030 er afsluttet, har vi et samlet overblik over hvilke aktiviteter, der skal gennemføres for at nå målet: Grindsted & Uggerhalne 2030. Men også hvem, der vil være med til at udføre.

Vi skal have kigget på byernes styrker og svagheder, men også på de muligheder, de står overfor og de trusler, der kan påvirke i uønsket retning.

I 2017 gennemførte Samrådet sammen med foreninger og institutioner Vision 2025. Der kom en række forslag til vore byers udvikling. Mange er gennemført, men nu skal vi tænke videre.

Grindsted og Uggerhalne er oplandsbyer i Aalborg Kommune. Her kan der ske byudvikling, men den skal i høj grad ske ved egen hjælp. Vi kan inddrage Aalborg Kommune i at lave udviklingsplaner for vores lokalområde, men vi skal selv tage initiativ og langt hen ad vejen selv udføre.

Det er Samrådet, Borgerforeningen, GIF, FDF, Kultur- & Borgerhuset og Menighedsrådet, der i samarbejde søsætter Vision 2030 for at afklare, hvordan byerne skal udvikle sig frem mod 2030.

 1. trin blev gennemført i forbindelse med Sommerfesten, hvor deltagerne blev bedt om at komme med forslag. Og der kom en del!
 2. trin er et FB-opslag og opslag på hammernyt.dk, der ligeledes opfordrer borgerne til at komme med ideer.
 3. trin er et fællesmøde. Her er tanken, at vi via gruppearbejde får samlet ideer sammen, som skal danne grundlag for indhold i ny VISION for vore byer. Men forhåbentlig også hvem, der vil være med til at udføre.

Følgende emner kan være en del af udgangspunktet for Vision 2030, hele tiden med fokus på styrker og svagheder og muligheder og trusler:

 1. Fritid
  Aktiviteter, sport mm.
 2. Logistik
  Busser, biler, cykler mm.
 3. Natur
  Rekreative områder mm.
 4. Børn og Unge
  Skole, børnehave, dagpleje, ungdomsklub mm.
 5. Borger og Kultur
  Aktiviteter som musik, foredrag, idræt mm.
 6. Erhverv
  Passende eller? 
 7. Udvikling af byerne
  Udstykninger, sanering af huse mm.
 8. Andre emne

 

 

Program

Kl. 9-10:

Morgenkaffe med rundstykker i KBHB
Herunder velkomst ved Ole Schwarz

Kl 10-12: 

Fællesmøde i KBHB

Hvad vi har nået siden visionsseminaret i 2017, ved Ole Schwarz

Fremtidsværksted – Grindsted & Uggerhalne 2030, Lisbeth Machholm, Aalborg Kommune:

Oplæg til gruppearbejdet

Gruppeinddeling – Ordstyrer i grupperne

Afrapportering fra grupperne ved ordstyrerne

Hvem ønsker at deltage i den videre proces?

11.55:

Tak for jeres arbejde ved Ole Schwarz

Fest ved Gadekæret

Så var der atter efterårsfest ved Gadekæret. Vejret var med os, så der kom mange gæster.

Festen er for børn og barnlige sjæle, men heldigvis støtter alle aldersgrupper denne dejlige begivenhed.

Festen ligger hver år i september, i år blev den afholdt lørdag den 17. september.

Borgerforeningens telte blev opstillet, så vores lokale musikmand, Anders, kunne sidder uforstyrret af vejrguder og spille for gæsterne. Heldigvis blev der ikke behov for at sidde inde! Solen skinnede fra en herlig blå himmel.

Det var igen i år ”Det Flyvende Kuffertcirkus” ved Søren, der underholdt børnene, og det gjorde han med succes!

Efter en times underholdning var der cirkusskole, som børn og voksne benyttede sig af.

En dejlig dag ved Gadekæret, som vi også til næste år vil gennemføre som en solid tradition for vores lokalområde.

 

 Samrådet for
Grindsted og Uggerhalne
September 2022

Fest ved gadekæret

Lørdag den 17. september

er der atter fest ved gadekæret i Grindsted. Dette er blevet en hyggelig tradition her i Grindsted og Uggerhalne.

Pladsen ved gadekæret åbner kl. 13.

Vi har opstillet telte og borde med mere, og i teltet vil der være levende musik.

Der kan købes drikkevarer til både børn og voksne. Skulle du have lyst til en kop kaffe og en kage – ja så kan dette også lade sig gøre.

Klokken 14 kommer
“Det Flyvende Kuffertcirkus”
Underholdning mest for børn, men også for voksne.

Vi har hyret dem før, og vi gør det igen – for de er gode til at få små og store til at se, lytte og være med i forestillingen.
Efter forestillingen vil der være cirkusskole, hvor du kan lære mange af de ting, som du har set i forestillingen.

Det er gratis at deltage!
På gensyn
Samrådet for Grindsted og Uggerhalne