Generalforsamling

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. maj i Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER.

Vi starter med spisning kl. 18. Hvis du vil deltage i spisningen, beder vi om, at du tilmelder dig til Ole Schwarz på 2392 3068 eller ole.schwarz@gmail.com inden den 20. maj.

Selve generalforsamlingen gennemfører vi fra kl. 18.45 – 19.45.

Dagsorden i.h.t. vedtægterne, som du kan finde på vores hjemmeside: www.hammernyt.dk
Formanden aflægger beretning om det overordnede arbejde i Samrådet; projektlederne for udvalgene vil efterfølgende berette om, hvad der er sket i årets løb i de enkelte udvalg.

Der er følgende faste udvalg: Ungeudvalg, Kulturudvalg, Cykelsti, Lokalhistorie, Byudvikling, PR-gruppen, Grønt Hold, Hjemmeside og Skoleudvalg.

Efter generalforsamlingen bliver der mulighed for at drøfte Samrådets kommende opgaver.

Vi afslutter med, at Borgmester Lasse Frimand Jensen kommer og fortælle om Aalborg kommunes planer med landdistrikterne.

På gensyn!

Bestyrelsen
Samrådet i Grindsted og Uggerhalne

Foredrag med Ditte Kolbæk

Hammer Sognegårds fødselsdag fejres hvert år med et arrangement. I år får vi besøg af Ditte Kolbæk 20. september kl. 19.00. Ditte Kolbæk er en passioneret fortæller, der har holdt foredrag i indland og udland, på universiteter, i virksomheder og foreninger.

En mand med mod og mandshjerte

Hvad skal man med en gammel papkasse med sirlig håndskrift på? Den står og fylder på hylden og ser grim ud, så en dag befinder den sig på kanten af småt brandbart. Der står den og vipper og er på vej ned i containeren, men en indskydelse reddede den. Flere år senere bliver den åbnet, og den er en guldgrube af information om Ditte Kolbæks morfars begivenhedsrige liv. Han hed C.H. Jørgensen og forblev en ganske anonym mand, selvom han fik indflydelse på tusindvis af mennesker. Han var ganske ligeglad med at blive berømt, han koncentrerede sig om at bidrage til det store fællesskab og elske sit livs kærlighed, Dagny, som han ikke måtte få. I 1909-10 deltog han som kartograf på Alabamaekspeditionen, hvor han fik forfrysninger i fire tæer. I månedsvis gik han rundt med benpiberne stikkende ud, og for at gøre oplevelsen værre forliste deres skib Alabama, så de ikke kunne sejle hjem. Til alt held blev de reddet. Dette er blot en af de mange spændende anekdoter, der tegner et billede af C.H. Jørgensens liv.

Der serveres boller og kagemand, og arrangementet er gratis.

Kirkevandring fra Hammer Kirke

Vi mødes ved Hammer Kirke 13. september kl. 16.00 til en kort indledning til dagens emne. Herefter går vi tur i skoven, cirka 4-5 kilometer i bakket terræn, i stilhed og samtale.

Tilmelding til kirke-kulturmedarbejder Tenna på 60 19 59 80 eller tennalyng@gmail.com senest dagen før.

Fest ved gadekæret i Grindsted

Lørdag, den 16. september er der atter fest ved gadekæret i Grindsted.

Dette er blevet en hyggelig tradition her i Grindsted og Uggerhalne.

Pladsen åbner kl. 13. Vi har opstillet telte og borde med mere, i teltet vil der være levende musik.

Der kan der købes drikkevarer til både børn og voksne.

Skulle du have lyst til en kop kaffe og en kage – ja så kan dette også lade sig gøre

Klokken 14 kommer Det Flyvende Kuffertcirkus!

Underholdning for børn og voksne.

Vi har hyret dem før og vi gør det igen – for de er gode til at få små og store til at se, lytte og være med i forestillingen.

Efter forestillingen vil der være cirkusskole, hvor du kan lære mange af de ting, som du har set i forestillingen.

Det er gratis at deltage!

På gensyn
Samrådet Grindsted og Uggerhalne

HammerKunst 18.-21. maj

Velkommen til en spændende kunstudstilling i Hammer Sognegård. Der er fernisering torsdag den 18. maj kl. 14, og torsdag-søndag er udstillingen åben kl. 14-16. Mange forskellige kunstnere gæster udstillingen, og kvaliteten er som altid høj:

Lene Dørum Jensen, malerier

Bente Katberg, malerier

Jens Engesgård, malerier af fru Engesgård 

Pia Pedersen, keramik 

Julie Gørtz, smykker

Grindsted skole