Efterlysning!

En af vores små HammerHatte er blevet taget torsdag aften (13/10). Her til formiddag kunne jeg se, at der var noget galt, da jeg gik ind på Facebook – Aktiviteter i Grindsted og Uggerhalne.

Det viste sig, at en af de små HammerHatte, som vi har sat op ved hver af de fem byporte, er blevet fjernet.

Ved at køre rundt til de 5 opsatte byporte fandt jeg ud af, at den manglende HammerHat er den, der stod ved byporten på Hammervej ved sportspladsen.

Disse små HammerHatte er kostbare. De måler ca. 1 meter og er lavet i eg, så de vejer en del. Vi har brugt cement til at fastgøre dem i jorden – så det er ikke børn, der har taget HammerHatten.

Jeg bliver skuffet og vred over det hærværk, der bliver begået mod de ting, som vi i Samrådet laver for at forskønne vores byer – og for at markere alvoren vil jeg politianmelde tyveriet.

Sidste år blev de nissehuer vi satte på de 2 x 3 Hammerhatte fjernet – nu må det være nok! Hvad gør vi lokalt?

Vi kan snakke med vores børn og unge om, at vi skal passe på de værdier der er, og at fællesskab er en vigtig værdi. Fællesskabet i Grindsted og Uggerhalne kommer ikke af sig selv – det kommer kun, når vi holder sammen.

Med venlig hilsen
Ole Schwarz
Formand for Samrådet i Grindsted og Uggerhalne