Generalforsamling I Samrådet

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne afholder ordinær generalforsamling onsdag den 10. maj i Sognegården i Grindsted.

Vi starter med spisning kl. 18. For at deltage i spisningen beder vi om, at du tilmelde dig hos formanden på 2392 3068 eller til oleschwarz@stofanet.dk

Kl. 18.30 overrækker vi Årets Pris (2016) til vinderen af den lokale konkurrence om det gode og smukke byggeri og det gode byrum.

Det er femte gang, vi overrækker denne pris til et smukt byggeri eller et smukt renoveret hus i Grindsted eller Uggerhalne.

 Selve generalforsamlingen gennemfører vi fra kl. 18.45 – 19.45

Dagsorden i.h.t. vedtægterne – som du kan finde på vores hjemmeside: www.hammernyt.dk

Formanden aflægger beretning om det overordnede arbejde i Samrådet og projektlederne for udvalgene vil efterfølgende berette om, hvad der er sket i årets løb i de enkelte udvalg. Der er følgende faste udvalg: Ungeudvalg, Kunst & Kultur, Cykelsti, Lokalhistorie, Byudvikling, PR-udvalg, Grønt Hold, Hjemmeside, Skoleudvalg og Arbejdsgruppen for Kultur- og Borgerhus.

Efter generalforsamlingen bliver der mulighed for at drøfte Samrådets kommende opgaver.

Til sidste kommer Anders Helgstrand og fortæller om sit arbejde med heste samt om det store ridestævne – Equitour – der afholdes i perioden 1. til 5. juni i Uggerhalne.

Afslutning ved formanden.

Alle er velkomne! 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen