Tak til Lokale- og Anlægsfonden

Lokale- og Anlægsfonden har doneret 40.000 kr. til medfinansiering af vores anlæg af Skater-, BMX- og Beach Volley-bane. Samrådet har sendt et brev til fonden for at takke for den generøse donation. Vi har bl.a. skrevet, at “vi ser Fondens medvirken som en smuk gestus til det arbejde, som Samrådet og det øvrige foreningsliv udfører for at skabe sunde, udfordrende og gode fritidsfaciliteter for børn og ungdom i området. En afgørende
forudsætning for et fortsat rigt og varieret liv i landdistrikter.”

Klik her, hvis du ønsker at læse brevet i dets fulde længde.

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
Ole Schwarz
Grindsted, september 2015