Borgermøde i Grindsted – Uggerhalne

Vi vil gerne indbyde til møde onsdag den 11. marts i Sognegården i Grindsted kl. 19- 21.30.

Samrådet vil på mødet orientere om seneste ny:

  • Interesse for etablering af dagligvarebutik – online/fysisk
  • Nyt om skolebyggeri og integrerede aktiviteter
  • Cykelsti fra Grindsted til Vodskov – orientering fra Jakob Nielsen, Aalborg Kommune
  • Byporte i begge byer, i godt design, der kan markere hvor vi er og hvor vi bor
  • Udstykninger SØ for Tranevej – forskellige boligformer, både leje og eje
  • Oplæg (postkasse) til møde om børn og unges fritidsinteresse.

Vi vil gerne have input til emner, så vi sammen kan planlægge de gode løsninger.

 

 Mød op og vær med til at skabe din egen fremtid – Sammen står vi stærkere!

Samrådet i Grindsted og Uggerhalne