Boligområde Uggerhalnevej, Grindsted

Deltag i debatten – Boligområde Uggerhalnevej, Grindsted

Aalborg Kommune har fået en ansøgning om at igangsætte en planlægning for etablering af en ny boligudstykning i Grindsted.
I Grindsted er status, at der ikke er noget ønske om at realisere nogen af de eksisterende udlagte arealer til boliger. Men der er en efterspørgsel efter nye grunde og et konkret ønske om, at der bliver mulighed for udstykning af grunde til boliger.

Klik her for at læse videre.

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
Januar 2016