Det gode byggeri

Pris til årets gode og smukke byggeri og det gode byrum Vil du være med til at udpege årets gode og smukke byggeri i Grindsted og Uggerhalne så læs videre og se hvordan. Samrådet for Grindsted & Uggerhalne har sat fokus på Grindsted og Uggerhalnes forskønnelse. Rådet har derfor besluttet at indstifte en pris til… Læs mere Det gode byggeri

GUS nyhedsbrev

Lidt nyt fra dit Samråd: Først vil jeg gerne have love til at ønske alle et Godt Nytår! Samrådet arbejder for, at vores lokalområde er et aktivt og godt sted at bo, og her er der heldigvis mange andre organisationer som f.eks. Borgerforening og idrætsforeninger, skole, institutioner m.fl., der gør et stort arbejde. Samrådet forsøger… Læs mere GUS nyhedsbrev

OktoberNyt fra Samrådet for Grindsted og Uggerhalne

Gadekæret Vi har igennem længere til haft kontakt med Parkforvaltningen om gadekæret i Grindsted. Her oplyser embedsmænd, at der, efter oprensning og fældning af bevoksning omkring gadekæret, har været en længere stilstandsperiode. Baggrunden er, at der forekommer en massiv bestand af Japansk Pileurt, som er en uønsket art i den danske natur. Parkforvaltningen har derfor… Læs mere OktoberNyt fra Samrådet for Grindsted og Uggerhalne

Fremtidig busdrift til Grindsted/Uggerhalne og Langholt

Fremtidig busdrift til Grindsted/Uggerhalne og Langholt Samrådene i Langholt og Grindsted/Uggerhalne har over en længere periode arbejdet for at mindske generne ved besparelser på bybusruterne til henholdsvis Langholt og Grindsted & Uggerhalne. Senest har der været forhandlinger med busplanlæggere fra Aalborg Kommune om besparelser på busruterne. Karina Søborg Madsen, formand for Langholt Samråd, giver en… Læs mere Fremtidig busdrift til Grindsted/Uggerhalne og Langholt

Idekonkurrence om Byporte

Idekonkurrence om Byporte i Grindsted & Uggerhalne Samrådet for Grindsted & Uggerhalne vil gerne have opstillet byporte ved indfaldsvejene til Grindsted og Uggerhalne; har du en god ide til, hvordan en byport skal se ud? Samrådet inviterer hermed borgerne til at deltage i en idekonkurrence herom. Baggrunden for Samrådets bestræbelse på at etablere byporte er… Læs mere Idekonkurrence om Byporte