Husk fastelavn i Grindsted Hallen på søndag

Borgerforeningen arrangerer igen i år til Fastelavn i Grindsted Hallen.

I år er datoen søndag den 2. marts 2014  kl. 14. Pris for Børnebilletter er 30 kr.

Kattekonger og kattedronninger ved Borgerforeningens fastelavnsarrangement i Grindsted Hallen i 2013

 
Der vil som tidligere år være præmier til de bedst udklædte, fastelavnsboller, slik, underholdning samt tøndeslagning med kåring af kattekonger og kattedronninger. 

 

Dørene åbnes kl. 14. Pris for børnebilletter 30 kr.

– hvilket inkluderer fastalavnsbolle, sodavand og slikpose.

Der vil være mulighed for at købe kaffe, boller m.v.

Vi ser igen i år frem til mange udklædte børn og deres voksne.

 

Hvis du har spørgsmål angående arrangementet, så er du velkommen til at kontakte

Bo Hovgaard Thomasen på tlf. 29808405. 

Generalforsamling i pensionistforeningen

Horsens-Hammer Pensionistforening afholder Generalforsamling

 
Fredag den 28. februar 2014 kl. 14.00 på Liselund

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Foreningen er vært ved kaffe.
 
Vel mødt

Bestyrelsen

 

N.B.: 4 dages tur til Ærø d. 11. – 14. august

Generalforsamling i borgerforeningen

Generalforsamling i Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og omegn, onsdag d. 12. marts kl. 19:30

Der er generalforsamling d. 12. marts 2014. Jeg vil opfordre dig til at overveje, om du kunne have lyst at være med i bestyrelsen. Vi har brug for dig! Mvh. Bo H. Thomasen
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og omegn onsdag, den 12. marts kl. 19:30 i Hammer Sognegård. Inden generalforsamlingen inviteres medlemmerne til fællesspisning kl. 18:30.  Tilmelding kan ske til Ole Peter Jakobsen senest lørdag, den 8. marts på tlf. 98 28 68 78 / 30 28 68 15.
  

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Formandens beretning

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag.

      Forslag, der ønskes behandlet, skal afleveres senest den 8. marts til formand

      Bo Hovgaard Thomasen, Kornelparken 22, tlf. 29 80 84 05.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.

       Bestyrelsesmedlemmer på valg er:

       Ole Peter Jakobsen (modtager ikke genvalg)

       Anders Clausen (modtager kun genvalg som suppleant)

       Suppleanter er:

       Lisbeth Stricker Jensen, Søren Jensen, Bjarne Hansen

7. Valg af revisorer

8. Eventuelt

Som det fremgår af indkaldelsen, så skal der vælges mindst en person til bestyrelsen, hvorfor det er vigtigt, at I medlemmer møder op.
 
Vi er et godt team i bestyrelsen, og vi har stor hjælp af suppleanterne og af de mange frivillige. Derfor er det heller ikke sådan, at nye i bestyrelsen pludselig sidder med opgaver til op over begge ører. 
 
Det skal også nævnes, at da bestyrelsen konstituerede sig efter sidste generalforsamling, blev der lavet en klar opdeling af opgaverne blandt bestyrelsens medlemmer, hvilket har gjort det hele mere overskueligt.
 
Formand for borgerforeningen fra 2013, Bo Hovgaard Thomasen

 

 

Ændring af programmet for Hammeraften d. 9. oktober 2013

Den annoncerede Hammeraften d. 9. oktober med Pernille Vigsø Bagge, der skulle holde foredrag om aktuelle emner, er blevet lavet om.

Det bliver i stedet Carsten Hansen (“kortbuks”), der kommer i og fortæller om de originaler, han har mødt. Carsten Hansen er kendt fra fjernsynet, hvor han roede i kano på Gudenåen.

Foredraget foregår i Hammer Sognegård, Grindsted, 9. oktober 2013,  kl. 19.30.

Carsten Hansen ("Kortbuks")

Yderlige information om arrangementet fås ved henvendelse til

Charley Pedersen, tlf. 98 28 61 21.