Nyt boligområde i Grindsted

Efter mange års kamp lykkedes det endeligt Samrådet for Grindsted og Uggerhalne at få dagsordensat et nyt boligområde i Grindsted, idet By- og Landsskabsudvalget  på sit møde den 15. februar 2024 godkendte, at der igangsættes planlægning for det nye boligområde.
Læs mere her.

Med planlægningen følger en FORDEBAT, Samrådet har derfor aftalt med bygherrer Rasmus Haugaard , at han kommer til Grindsted den 29. februar kl. 19 for at orientere om planerne for det nye boligområde. Ole Nielsen fra boligselskabet “Himmerland” deltager ligeledes.

DELTAG DERFOR I ORINGSTERINGSMØDET 29. FEBRUAT KL. 19 i KULTUR- OG BORGERHUSET, HVOR DER VIL BLIVE SERVERET EN ØL OG ET PAR PØLSER

Rundt om HAMMER BAKKER

Bestyrelsesmøde: tirsdag den 23. januar kl. 19.

Sted: Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER i Grindsted.

Forslag til dagsorden:

  1. Godkendelse og opfølgning på referatet fra sidste bestyrelsesmøde 9. november 2023.

2. Orientering og drøftelse af de igangværende aktiviteter i ”Kulturklyngen” Rundt om Hammer Bakker og herunder fremadrettede finansieringsmodeller.

Der vedhæftes til orientering opslag vedrørende planlagte kulturklyngetilbud i Grindsted og Sulsted.

3. Opfølgning på klyngesamarbejdets initiativer vedrørende dannelse af et netværk af skolebestyrelser rundt om Hammer Bakker (Langholt, Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup og Grindsted).

Der vedhæftes til brug for drøftelserne mødeindkaldelse til skolebestyrelsesformændene i Langholt, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup og Grindsted. Se nedenfor.

4. Økonomi og herunder disponeringen af de resterende tilskudsmidler fra Aalborg Kommune (1 mio.kr.).

Forbrugsoversigt fra Aalborg Kommune er vedhæftet til brug for drøftelserne.

5. Status og tidsplan for cykelstien mellem Vodskov og Vestbjerg.

6. Status på initiativerne vedrørende ”Smagens Hus”.

7. Hvordan styrker vi kommunikationen og synligheden af landsbyklyngen.

8. Fastlæggelse af generalforsamling

9. Eventuelt

10. Næste møde

FROKOSTJAZZ I HUSET

Lørdag, den 2. marts spiller ADVOKATENS JAZZBAND i Huset i Grindsted.

Kom og hør os til en hyggelig frokost i Grindsted Kultur- og Borgerhus!
Vi spiller lørdag, den 2. marts 13-16.
Advokatens New Orleans Jazzband står for solid og pågående traditionel jazz i topklasse. Repertoiret er sammensat af gospel, evergreens og ikke mindst glad og swingende New Orleans jazz, som leveres med præcision, entusiasme og spilleglæde af et velfungerende team musikere.
Døren åbner kl. 12.45
3 stk. smørrebrød og koncert, pris 200 kr. for begge dele. Der
er også gode priser i baren!

Tilmelding til Samrådets Kulturudvalg inden den 24. februar:
➢ Villy Nielsen, Tennisskoven 26, Hjallerup tlf. 6116 3930
➢ Ole Schwarz, Høgevej 6, Grindsted, tlf. 2392 3068
➢ Ellen Høgh, Tranevej 6, Grindsted, tlf. 6199 2302
➢ Birthe Søborg, Hüttel Sørensenvej 123, Vodskov, tlf. 2160 0094