Frokostjazz I Huset med Advokatens New Orleans Jazz Band

Det blev et par uforglemmelige timer lørdag eftermiddag I Borger- og Kulturhuset i Grindsted, hvor publikum mødte en bred palette af glad gospel og New Orleans Jazz.

Inciterende, levende, danseglad jazzmusik leveret af et sprælsk 7-mands orkester, hvis glæde ved tonerne fra Jazzen de spillede, i den grad smittede af på publikum.

Vi var omkring 100 personer, som heppede, klappede, piftede og dansede, ind imellem vi drak lidt øl og spiste smørrebrød fra brugsen i Vodskov.

Publikum var klar i spyttet: det og lignende arrangementer må Samrådet for Grindsted og Uggerhalne gerne gentage!

Kunst og Kultur
Samrådet for Grindsted og Uggerhalne
Marts 2024

Pris til årets smukke byggeri og gode byrum 2023

Så skal vi have udpeget årets gode og smukke byggeri i Grindsted og Uggerhalne. Vil du være med, så læs videre og hør hvordan.

Samrådet har fokus på Grindsted og Uggerhalnes forskønnelse. Rådet har side 2012 præmieret årets gode og smukke byggeri og det gode byrum. Prisen er en smuk stålplakette, med et stiliseret motiv af Hammer Bakker med skov, designet af Nicolaj Köhne, en ung lokal kunstner.

Samrådet ønsker med sin pris at fremme godt og smukt byggeri i landsbyerne, byggeri som passer ind i vore landsbymiljøer. Vi ønsker at anspore borgerne til at gøre det samme og dermed bidrage til, at det er attraktivt at bosætte sig i vore byer.
Men også at have fokus på det, vi kalder det gode byrum. Anlæg og projekter, som på en god og smuk måde bidrager til byernes forskønnelse.
Vi tænker også på smukke haveanlæg, som binder have og hus sammen til en helstøbt enhed. Haveanlægget skal vende ud mod hovedfærdselsårerne i Grindsted og Uggerhalne, så forbipasserende kan se, hvor pænt det kan gøres og tænke, her vil jeg gerne bo!

”Det er vigtigt, at vi er mange om at pege på en vinder”, siger Samrådets formand, Ole Schwarz. ”Derfor beder vi interesserede borgere indsende forslag med en kort begrundelse – gerne med et fotografi”.

Et eller flere af nedenstående kriterier til præmiering af Smukt og Godt Byggeri og det Gode Byrum skal opfyldes:

  • Den gode arkitektur. Gode og smukke nybygninger opført i Grindsted, Uggerhalne og Kinnerup. Bygninger, som passer ind i landsbymiljøer og som er med til at fremhæve deres egenart netop som landsby. Her vil bygninger, som er innovative også klimateknisk og som kan tjene som et godt eksempel til efterfølgelse opnå en fortrinsstilling ved bedømmelsen.
  • Den gode renovering. God og smuk renovering af ældre værdifulde bygninger, der bidrager til at bibeholde og gerne genskabe de kvaliteter, der ligger i den oprindelige, men nu afdæmpede landsbyarkitektur. Et renoveringsprojekt kan være at tilbageføre til det oprindelige, men også et projekt, hvor der tilføres moderne kontrastskabende elementer.
  • Det gode byrum. Andre anlæg og projekter, som på en god og smuk måde tilfører vore landsbyer rummelighed af fælles karakter og dermed bidrager til byernes forskønnelse. Det kan være et samlende ”torv”, Væresteder, andre spændende aktivitetsrum, identitetsskabende kunst, herunder kunstnerisk udsmykning i forbindelse med byggeri og anlæg i byerne.
  • Det smukke haveanlæg. Vi ønsker også at præmiere den smukke forhave, som vender ud mod de to byers hovedstrøg: Grindstedvej, Vodskovvej ind til Kinnerupgaard, Uggerhalnevej og Espelunden og som derved er med til, at den forbipasserende får et positivt indtryk af byrummet.

Indstilling. Byernes borgere kan indstille projekter, som opfylder en eller flere af ovenstående kriterier til præmiering. Projekter skal være afsluttet i 2023.


Du skal indsende dit forslag med en kort begrundelse, gerne vedlagt foto til: Ole Schwarz Høgevej 6, Grindsted, 9310 Vodskov (oleschwarz@gmail.com)
Vi skal have dit forslag senest søndag den 28. april 2024.

Ud fra de indkomne forslag udvælger bestyrelsen det projekt, der skal præmieres.

Præmieringen sker ved Samrådets generalforsamling maj 2024.

Vi ønsker at sige forslagsstillerne tak og sætter nogle flasker vin på ”højkant”. Vi trække lod blandt indsenderne. Navn på det udtrukne vil ligeledes blive offentliggjort på hammernyt.dk og på FB ”9310 Grindsted, Uggerhalne & Hammer Bakker”.

Kunst og Kultur
En projektgruppe i
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
Marts 2024

Nyt boligområde i Grindsted

Efter mange års kamp lykkedes det endeligt Samrådet for Grindsted og Uggerhalne at få dagsordensat et nyt boligområde i Grindsted, idet By- og Landsskabsudvalget  på sit møde den 15. februar 2024 godkendte, at der igangsættes planlægning for det nye boligområde.
Læs mere her.

Med planlægningen følger en FORDEBAT, Samrådet har derfor aftalt med bygherrer Rasmus Haugaard , at han kommer til Grindsted den 29. februar kl. 19 for at orientere om planerne for det nye boligområde. Ole Nielsen fra boligselskabet “Himmerland” deltager ligeledes.

DELTAG DERFOR I ORINGSTERINGSMØDET 29. FEBRUAT KL. 19 i KULTUR- OG BORGERHUSET, HVOR DER VIL BLIVE SERVERET EN ØL OG ET PAR PØLSER

Rundt om HAMMER BAKKER

Bestyrelsesmøde: tirsdag den 23. januar kl. 19.

Sted: Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER i Grindsted.

Forslag til dagsorden:

  1. Godkendelse og opfølgning på referatet fra sidste bestyrelsesmøde 9. november 2023.

2. Orientering og drøftelse af de igangværende aktiviteter i ”Kulturklyngen” Rundt om Hammer Bakker og herunder fremadrettede finansieringsmodeller.

Der vedhæftes til orientering opslag vedrørende planlagte kulturklyngetilbud i Grindsted og Sulsted.

3. Opfølgning på klyngesamarbejdets initiativer vedrørende dannelse af et netværk af skolebestyrelser rundt om Hammer Bakker (Langholt, Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup og Grindsted).

Der vedhæftes til brug for drøftelserne mødeindkaldelse til skolebestyrelsesformændene i Langholt, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup og Grindsted. Se nedenfor.

4. Økonomi og herunder disponeringen af de resterende tilskudsmidler fra Aalborg Kommune (1 mio.kr.).

Forbrugsoversigt fra Aalborg Kommune er vedhæftet til brug for drøftelserne.

5. Status og tidsplan for cykelstien mellem Vodskov og Vestbjerg.

6. Status på initiativerne vedrørende ”Smagens Hus”.

7. Hvordan styrker vi kommunikationen og synligheden af landsbyklyngen.

8. Fastlæggelse af generalforsamling

9. Eventuelt

10. Næste møde