The Raggedy Anns spiller i Kultur- og Borgerhuset Hammer Bakker 1. november 2019

Fredag, den 1. november 2019 kommer

The Raggedy Anns

og spiller i Kultur- og Borgerhuset Hammer Bakker.

Det er ikke første gang vi har hyret dette orkester, idet de også spillede til Festen ved Gadekæret i 2018. Her spillede de så godt, at vi har lyst til at høre dem igen.

 

Billetter kan købes ved medlemmer af Samrådets kulturudvalg (først til mølle).

Pris: 250,- for koncert og koncertmenu.

Gå gensyn

Kulturudvalget

  • Ellen Høg, Tranevej 6, Grindsted, tlf. 61992302
  • Birthe Søborg, Hüttel Sørensenvej 123, Vodskov, tlf. 21600094
  • Helle Nielsen, Tennisskoven 26, Hjallerup, tlf. 26958512
  • Ellen Nygaard Schwarz, Høgevej 6, Grindsted, tlf. 22242472
  • Villy Nielsen, Tennisskoven 26, Hjallerup, tlf. 61163930
  • Ole Schwarz, Høgevej 6, Grindsted, tlf. 23923068

Fest ved Gadekæret i Grinsted, lørdag den 7 september 2019

Samrådets kulturudvalg indbyder til:

Fest ved Gadekæret lørdag, den 7. september 2019.

Program:
14.00 – 15.00 Underholdning for børn og unge i alle aldre med de berømte DET FLYVENDE KUFFERT CIRKUS
14.00 – 18.00 Der kan købes kage, kage, sodavand og øl
15.00 – 16.00 Cirkusskole ved DET FLYVENDE KUFFERT CIRKUS.
16.00 – 16.45 Lokalt band spiller Kim Larsen sange.
16.45 – 17.45 Mad fra bål (salg) – FDF sørger for aftensmaden. Kulturudvalget står for salg af drikkevarer.
17.45 – 18.00 Lokalt band spiller Kim Larsen sange.

NB. Det er gratis at deltage – Der vil være opstillet telte med borde og stole

På gensyn
Kulturudvalget

FASTELAVN I GRINDSTEDHALLEN PÅ LØRDAG

 

Borgerforeningen arrangerer igen i år til Fastelavn i Grindsted Hallen.

I år er datoen lørdag den 10. februar 2018, kl. 14. Pris for børnebilletter 30 kr. – hvilket inkluderer fastelavnsbolle, sodavand og slikpose.

 

Der vil være mulighed for at købe kaffe, te, fastelavnsboller m.v. , og der vil være præmier til de bedst udklædte, underholdning samt tøndeslagning med kåring af kattekonger og kattedronninger.

 

Program

Kl. 14.00  Dørene åbnes

Kl. 14.45  Underholdningen begynder

Kl. 15.30  Tøndeslagning 

 

Vi ser igen i år frem til mange udklædte børn og deres voksne.

 

Hvis du har spørgsmål angående arrangementet, så er du velkommen til at kontakte

Bo Hovgaard Thomasen på tlf. 29808405

 

Generalforsamling i borgerforeningen den 22. marts 2017 kl. 19:30

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og omegn 

onsdag, den 22. marts kl. 19:30 i Hammer Sognegård, Grindsted. 

Inden generalforsamlingen inviteres medlemmerne til fællesspisning kl. 18:30.  Tilmelding til spisningen kan ske til Bo Hovgaard Thomasen  senest fredag den 17. marts, på tlf.  29 80 84 05 – også gerne per SMS.

Vi kunne rigtig godt tænke os nye kræfter og idéer i bestyrelsen. vi vil derfor opfordre alle interesserede til kraftigt at overveje at stille op som bestyrelsesmedlem eller suppleant. 

  

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Formandens beretning

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag.

      Forslag, der ønskes behandlet, skal afleveres senest den 21. marts

       til formand Bo Hovgaard Thomasen, Kornelparken 22, tlf. 29 80 84 05

 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

        Bestyrelsesmedlemmer på valg er:

         Bo Hovgaard Thomasen    

         Anette P. Jespersen

        Suppleanter er:

        Bjarne Hansen, Claus Thorbjørn Christensen

        Ønsker ekstraordinært at træde ud af bestyrelsen: 

        Betina Knobloch

 7. Valg af revisorer

8. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Bo Hovgaard Thomasen