Byudvikling & Byforskønnelse

Projektgruppens overordnede formål er at byudvikle Grindsted og Uggerhalne, herunder bl.a. arbejde for at der udstykkes byggegrunde, så vi herigennem kan være med til at sikre et fornuftigt grundlag for vore børneinstitutioner og skolen.


Herudover at arbejde med forskønnelsesprojekter, som kan være med til fremme forskønnelse af vores lokalområde.

Fokus lige nu er at undersøge muligheden for at etablere byporte, på præmiering af et smukt nybyggeri, en smuk renovering, en flot have i en af byernes gennemkørselsveje. 


Men også på at få etableret kunstværker på centrale steder, at få gjort gadekæret mere synligt i bybilledet, at få gjort moseområdet sydøst for Kornelparken til et bynært naturområde, hvor det er muligt for borgerne at færdes.


Projektgruppen ledes af Ole Schwarz og består herudover af Marianne Ellersgaard, Hans Stochholm, Margit Plougstrup, Ole Kjær, Ole Peter Jacobsen, og Poul Dahl .