Projekt Hammer Bakker

Projekt Hammer Bakker

Læs mere på oplevhammerbakker.dk

Det overordnede formål med ”Projekt Hammer Bakker” er at øge kendskabet til den smukke natur, som Hammer Bakker udgør, men samtidig værne om det unikke landskab.

Det er målet at synliggøre værdien i at bosætte sig i en af de omkringliggende landsbyer med Hammer Bakker i ”baghaven”; at øge tilgængeligheden for forskellige grupper af brugere på en skånsom og respektfuld måde over for områdets natur- og kulturværdier, og i tæt samarbejde med offentlige og private lodsejere at synliggøre nuværende aktiviteter og supplere med nye, stadig under hensyn til naturen.

Projektet ledes af en styregruppe hvor Ole Schwarz, formand for Samrådet for Grindsted & Uggerhalne, er formand.

 

Projektet er oprettet af Samrådene omkring Hammer Bakker.

Følgende Samråd er således med i projektet:
Grindsted–Uggerhalne, Langholt, Sulsted, Tylstrup, Vestbjerg og Vodskov.

Kig ind på: www.oplevhammerbakker.dk og se i kalenderen, hvilke aktiviteter, der afvikles.

Har du lyst til at deltage i en af arbejdsgrupperne
– så kontakt et medlem af  arbejdsgrupperne eller styregruppen.