Borgerforeningen

Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og omegn

Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og omegn er en forening for områdets borgere, som via en bestyrelse og mange frivillige hjælpere arbejder for, at der sker mange forskellige aktiviteter i byerne. Der arrangeres for eksempel:

  • Fastelavnsfest for områdets børn og forældre
  • Sankt Hans-aften
  • Deltager i at arrangere sommerfesten i Grindsted
  • Brætspilsdag

Det er også borgerforeningen, der sætter flag op i byerne, når der er konfirmation, sommerfest eller andre anledninger til flagning. Foreningen står endvidere for en årlig skraldeindsamling i byerne og langs indfaldsvejene og for vedligeholdelse af “Værestedet” i Grindsted (festplads/legeplads/bålplads). Når julen nærmer sig ejer borgerforeningen – og dermed byernes borgere – julebelysning, som kaster lidt ekstra lys og hygge i gaderne i julemåneden.

Via kontingentet støttes legepladser, væresteder og andet med social værdi, samt sociale arrangementer som f.eks. fastelavn og årets Skt. Hansbål.

Der er medlemmer fra omtrent 50 familier på borgerforeningens liste med frivillige hjælpere, og en meget stor andel områdets borgere er medlemmer af foreningen. Medlemmerne betaler et årligt kontingent til foreningen – på nuværende tidspunkt 150 kr. for familier og 80 kr. for enlige. Pengene bruges blandt andet til at afholde arrangementer, til anskaffelse af blandt andet ny julebelysning og andre lignende forbedringer. Alt sammen til nytte og glæde for områdets indbyggere.

 

Foreningens bestyrelse udgøres i 2024 af:

Bestyrelse

Lykke Bitch Overgaard

Bo Hovgaard Thomasen                  tlf. 29808405

Marie Louise Geneser

Anne Sofie Birk Petersen

Karina R. Christensen

Vibeke Kristensen

 
Revisorer
Frode Christensen 
Ole Schwarz