Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og omegn

Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhale og omegn er en forening for områdets borgere, som via en bestyrelse og mange frivillige hjælpere arbejder for, at der sker mange forskellige aktiviteter i byerne. Der arrangeres for eksempel hvert år:

  • Fastelavnsfest for områdets børn og forældre
  • Sankt Hans-aften i en skovlysning i nærliggende Hammer Bakker
  • Deltager i at arrangere sommerfesten i Grindsted
  • Brætspilsdag 

Det er også borgerforeningen, der sætter flag op i byerne, når der er konfirmation, dagplejernes dag, sommerfest eller andre anledninger til flagning. Foreningen står endvidere for en årlig skraldeindsamling i byerne og langs indfaldsvejene og for vedligeholdelse af “Værestedet” i Grindsted (festplads/legeplads/bålplads) og legepladsen i Uggerhalne. Når julen nærmer sig ejer borgerforeningen – og dermed byernes borgere – julebelysning, som kaster lidt ekstra lys og hygge i gaderne i julemåneden.

Der er medlemmer fra omtrent 50 familier på borgerforeningens liste med frivillige hjælpere, og en meget stor andel områdets borgere er medlemmer af foreningen. Medlemmerne betaler et årligt kontingent til foreningen – på nuværende tidspunkt 150 kr. for familier og 80 kr. for enlige. Pengene bruges blandt andet til at afholde arrangementer, til anskaffelse af blandt andet ny julebelysning og ikke mindst til at udgive det husstandsomdelte blad “HammerNyt”, hvilket foregår i samarbejde med menighedsrådet. Alt sammen til nytte og glæde for områdets indbyggere.

 

Foreningens bestyrelse udgøres i 2018 af:

 
Bestyrelse
Rikke Juul  
Ole Faaborg  
Bo Hovgaard Thomasen tlf. 29808405 
Stine Kudsk Bertelsen  
Per Bachmann
 
 
Kasserer
Maria Jakobsen  
   
Revisorer
Frode Christensen  
Ole Schwarz