Samråd

Samråd for Grindsted & Uggerhalne

Samrådet arbejder på at synliggøre de gode forhold, der allerede findes i Grindsted og Uggerhalne og omegn, vi forsøger at forbedre, når det kan lade sig gøre og at etablere nye aktiviteter, når det er muligt.

Vi arbejder bl.a. på, at der kan foretages yderligere udstykninger, så vi kan tiltrække flere borgere til vores dejlige lokalområde, og for at vi ad den vej kan bevare grundlaget for vores skole og andre børneinstitutioner.

Samrådet blev dannet i 2009 og i 2011 etableret som et ordinært Samråd i Aalborg Kommune. Samrådets formål er overordnet set at gøre Grindsted og Uggerhalne til et endnu bedre sted at bo og leve!

Samrådets aktiviteter sker som hovedregel via en række projektgrupper, hvor mange af byernes borgere er involveret. Har du interesse i at deltage eller input til arbejdet, skal du bare kontakte bestyrelsen. Der er altid plads til engagement og indsats!

Borgerforening, idrætsforening, rideklub, FDF og alle andre foreninger er fortsat ansvarlige for deres kerneaktiviteter; Samrådets opgave er at koordinere overordnede forhold og gennemføre aktiviteter, som falder uden for de øvrige foreningers kerneområde.

Samrådets Bestyrelse

OleSchwarz Formand
Ole Schwarz
oleschwarz@stofanet.dk
2392 3068
Projektleder:
Byudvikling
Kunst & Kultur
Ungeudvalg
Medlem i følgende projektgrupper:
Byudvikling herunder PR
Kunst & Kultur
Skolegruppe

Ungeudvalg
Bendt Grøndborg Bestyrelsesmedlem
Bendt Grønborg
Gronborg-el@stofanet.dk
9899 6177
2065 1020
Projektleder:
Cykelstiudvalg
Medlem i følgende projektgrupper:
Cykelstiudvalg
Lokalhistorie
Poul-Dahl Sekretær
Poul Dahl
pouldahl-erichsen@hotmail.com
posselt.dahl@mail.tele.dk
2871 3306
Projektleder:
Lokalhistorie og
Web
 
Medlem i følgende projektgrupper:
Lokalhistorie
Cykelstiudvalg
Web
PR
Villy Aagaard Nielsen Bestyrelsesmedlem
Villy Aagaard Nielsen
hv.tennisskoven@gmail.com
Medlem i følgende projektgrupper:
Cykelstiudvalg
Kunst & Kultur
Bestyrelsesmedlem
Ellen Høgh
6199 2302
hoghellen@gmail.com
Medlem i følgende projektgrupper:
Skolegruppe
Kunst & Kultur
Kasserer
Jens Jørn Pedersen
jj@jjpedersen.dk
4244 6567
Medlem i følgende projektgruppe
Cykelstiudvalg
Bestyrelsesmedlem
Leif Köhne
lk@bioset.dk
4088 8083
Medlem i følgende projektgruppe
Cykelstiudvalg
Suppleant
Hanne Thomsen
hanne_thomsen84@hotmail.com
2269 2302
Medlem i følgende projektgruppe
Skoleudvalg