Samråd for Grindsted & Uggerhalne

Samrådet arbejder på at synliggøre de gode forhold, der allerede findes i Grindsted og Uggerhalne og omegn, vi forsøger at forbedre, når det kan lade sig gøre og at etablere nye aktiviteter, når det er muligt.

Vi arbejder bl.a. på, at der kan foretages yderligere udstykninger, så vi kan tiltrække flere borgere til vores dejlige lokalområde, og for at vi ad den vej kan bevare grundlaget for vores skole og andre børneinstitutioner.

Samrådet blev dannet i 2010 og i 2011 etableret som et ordinært Samråd i Aalborg Kommune. Samrådets formål er overordnet set at gøre Grindsted og Uggerhalne til et endnu bedre sted at bo og leve!

Samrådets aktiviteter sker som hovedregel via en række projektgrupper, hvor mange af byernes borgere er involveret. Har du interesse i at deltage eller input til arbejdet, skal du bare kontakte bestyrelsen. Der er altid plads til engagement og indsats!

Borgerforening, idrætsforening, rideklub, FDF og alle andre foreninger er fortsat ansvarlige for deres kerneaktiviteter; Samrådets opgave er at koordinere overordnede forhold og gennemføre aktiviteter, som falder uden for de øvrige foreningers kerneområde.

Samrådets Bestyrelse

OleSchwarz  

Formand
Ole Schwarz

Projektleder:
Byudvikling
Kunst & Kultur
Ungeudvalg

Medlem i følgende projektgrupper:
Byudvikling
Kunst & Kultur
Skolegruppe

Ungeudvalg
         
ole_dahl  

Bestyrelsesmedlem
Ole Peter Jakobsen

 

 

Medlem i følgende projektgrupper:
Cykelstiudvalg
Byudvikling 

         

Bendt Grøndborg

 

Bestyrelsesmedlem
Bendt Grønborg

Kontakt:
Gronborg-el@stofanet.dk
9899 6177
2065 1020

Projektleder:
Cykelstiudvalg

 

Medlem i følgende projektgrupper:
Cykelstiudvalg
Lokalhistorie
Hjemmeside

 

         

Poul-Dahl

 

Sekretær
Poul Dahl

Kontakt:
posselt.dahl@mail.tele.dk
2871 3306
9828 6629

Projektleder:
Lokalhistorie og Hjemmeside

Medlem i følgende projektgrupper:
Lokalhistorie
Cykelstiudvalg
Hjemmeside

         
Villy Aagaard Nielsen   

Bestyrelsesmedlem
Villy Aagaard Nielsen

Kontakt:
hv.tennisskoven@gmail.com

  Medlem i følgende projektgrupper:
Cykelstiudvalg
Kunst & Kultur
 
         
Ellen Hoegh_IMG_20170511_135110    Suppleant
Ellen Høgh
6199 2302
Ellen.hoegh@skolekom.dk
  Medlem i følgende projektgrupper:
Skolegruppe
Kunst & Kultur
         

 

Klik og find hjertestarter Klik og find hjertestarter Klik og find hjertestarter
Du kan tilmelde dig besked om nyheder ved at skrive din emailadresse i feltet og klik på "Tilmeld". Framelding sker via linket i bunden af nyhedsbrevene, du modtager som email.