Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og omegn

Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhale og omegn er en forening for områdets borgere, som via en bestyrelse og mange frivillige hjælpere arbejder for, at der sker mange forskellige aktiviteter i byerne. Der arrangeres for eksempel hvert år:

  • Fastelavnsfest for områdets børn og forældre
  • Sankt Hans-aften
  • Deltager i at arrangere sommerfesten i Grindsted
  • Brætspilsdag

Det er også borgerforeningen, der sætter flag op i byerne, når der er konfirmation, dagplejernes dag, sommerfest eller andre anledninger til flagning. Foreningen står endvidere for en årlig skraldeindsamling i byerne og langs indfaldsvejene og for vedligeholdelse af “Værestedet” i Grindsted (festplads/legeplads/bålplads). Når julen nærmer sig ejer borgerforeningen – og dermed byernes borgere – julebelysning, som kaster lidt ekstra lys og hygge i gaderne i julemåneden.

Der er medlemmer fra omtrent 50 familier på borgerforeningens liste med frivillige hjælpere, og en meget stor andel områdets borgere er medlemmer af foreningen. Medlemmerne betaler et årligt kontingent til foreningen – på nuværende tidspunkt 150 kr. for familier og 80 kr. for enlige. Pengene bruges blandt andet til at afholde arrangementer, til anskaffelse af blandt andet ny julebelysning og andre lignende forbedringer. Alt sammen til nytte og glæde for områdets indbyggere.

Foreningens bestyrelse udgøres i 2019 af:

 
Bestyrelse
Rikke Juul
Ole Faaborg
Bo Hovgaard Thomasen tlf. 29808405
Stine Kudsk Bertelsen
Kasserer
Maria Jakobsen
Revisorer
Frode Christensen
Ole Schwarz

 

Klik og find hjertestarter Klik og find hjertestarter Klik og find hjertestarter
Du kan tilmelde dig besked om nyheder ved at skrive din emailadresse i feltet og klik på "Tilmeld". Framelding sker via linket i bunden af nyhedsbrevene, du modtager som email.