Jule- og Nytårshilsen fra Samrådet

Samrådet vil gerne sende borgerne i Grindsted og Uggerhalne en jule- og nytårshilsen.

Hvad er sket i 2018:
Cykelstiudvalget – som er det ældste udvalg – er i mål. De har udført en opgave som mange troede var umuligt – nemlig at få etableret vores flotte cykelsti. Som det sidste er der blevet lavet en ny trafikregulering i Uggerhalne.

Børne- og ungeudvalget er færdig med legepladsen for de mindst og vi mødes i januar for at se på kommende projekter i samarbejde med Ungdomsklubben og FDF.

Kunst & Kultur har haft et travlt år med et par flotte koncerter samt opstart på et kommende samarbejde med Galleri Hammer vedr. ”Kunst i Uggerhalne”. Udvalget vil også i 2019 arbejde på at afvikle et par koncerter og her har vi allerede besluttet, at koncerten i november skal afvikles i det nye Kultur og Borgerhus.

Historiegruppen som består af Poul, har beskrevet mange spændende historiske projekter og dette fortsætter naturligvis i 2019. Håber fortsat at få Poul til at holde et foredrag omkring den store lokale viden han har omkring vores lokalhistorie.

Hjemmeside udvikles fortsat og vi håber, at borgerne vil bruge den som et vigtigt supplement til Bladet Hammernyt. Sidstnævnte håber vi også kommer på gaden i 2019.

Skoleudvalget har dialogen med skolen og vi forsøger her at inddrage skolen og koordinere opgaverne. Vi mener også, at vi har haft en lille finger med i forhold til at skolen er blevet præmieret i 2018 som Smukkest byggeri i Aalborg Kommune.

Byudvikling arbejder fortsat med at få udviklet og udvidet primært Grindsted. Vi har støttet lokale lodsejere i at få tilladelse til at udstykke nye grunde, og vi tror på, at vi i 2019 kan komme til at se frugterne af dette arbejde. Vi har også haft dialog med By- og Landskabsforvaltningen, der pludselig oplyste, at de ville etablere 4 udstykning ved Kornelparken. Herudover er vi meget glade for at HOLM atter har igangsat et byggeri i Grindsted, hvor han opfører3 x 2 rækkehuse.
Under Byudviklingsgruppen er der nedsat 2 undergrupper:
PR gruppen og det grønne hold. Det er 2 vigtige ”udvalg” der dels arbejde på at synliggøre vore 2 byer – dels sørger for at vedligeholde de ting som vi har sat op i årenes løb.
Sidstnævnte udvalg sørger også for at Hammerhattene får nissehuer på.
PR-udvalget vil primo 2019 genoptage sit vigtige arbejde og nu i et samarbejde med Borgerforeningen.

Samrådet arbejder fortsat sammen med de øvrige Samråd omkring Hammer Bakker i Landsbyklyngen og det er der kommet mange spændende fællesprojekter ud af. Aalborg kommune har nu bevilliget ca. 1.000.000,- til at videreføre arbejdsgruppernes arbejde. Primo 2019 vil samrådene etablere en ny forening, således at det gode samarbejde mellem byerne i Landsbyklyngen kan fortsætte.

Projekt Hammer Bakker er også et fællesprojekt med de øvrige samråd omkring Hammer Bakker. Her arbejdes med at synliggøre de mange ting der sker og kommer til at ske i Hammer Bakker herunder etableringen af projekt: ” Fra Vandtårn til Udsigtstårn” Det store nye projekt (på 700 ha) som Aalborg kommune har indgået med Botanisk forening og Natur Danmark betyder, at Projekt Hammer Bakker er i gang med at nytænke det kommende samarbejde med disse 3 organisationer.

Kultur- og Borgerhuset Hammer Bakker ligger ikke længere i Samrådets regi – men det fylder meget for en gruppe lokale borger, der her gør et meget stort arbejde, for at få dette hus etableret og der skal lyde en stor tak til dem.

Ja – der er sket mange ting i 2018 og sådan vil det også blive i 2019!
Disse ting kan dog kun ske, fordi du bakker op bag Samrådet i Grindsted & Uggerhalne, så vi sammen kan gøre disse to byer til dejlige og aktive områder for både nuværende og kommende borgere.

Vi vil slutte af med at ønske dig og din familien en god jul og et lykkebringende nytår!

Mange hilsner
Samrådets bestyrelse

Ny køreplan for bogbusserne i Aalborg

Som I måske har hørt, er vi på vej med en ny køreplan for bogbusserne, der træder i kraft fra 1. januar 2019 og frem. Den nye køreplan laves som resultat af strukturændringer på biblioteksområdeti forbindelse med budget 2019 i Aalborg Kommune.

Det betyder, at vi fra den 1. januar 2019 vil holde:
I Grindsted ved Espelunden 3A fra 15.00 til 15.45 hver onsdag

Vi har placeret stoppestedet efter bedste evne ud fra vores tidligere erfaringer, blandt andet hvor der er nem adgang, når man skal besøge bogbussen, og hvor der er praktisk og fysisk muligt at parkere en bus.

Inden Sundheds- og Kulturudvalget godkender den nye bogbuskøreplan den 12. december, vil vi dog gerne høre, om I har input til bogbussens stoppested i jeres by. Er der et andet sted i byen, hvor det er mere optimalt at have bogbusholdeplads, hører vi gerne fra jer inden den 3. december. Hvis I har inputs eller spørgsmål, kan I sende dem til områdeleder, Henrik Schou, på henrik.schou@aalborg.dk. Kan I ikke nå at svare inden deadline, modtager vi stadig gerne jeres input, der så medtages i en eventuel holdeplads-revisionsenere i 2019.

Ny mindre, men fleksibel, bogbus er nu en del af det rullende bibliotekstilbud
Nu, hvor vi tager den nye køreplan i drift, vil den rullende biblioteksbetjening bestå af en stor traditionel bogbus og en mindre, men fleksibel, bogbus. Den fleksible bogbus kommer til at indgå i køreplanen på samme måde som den ”almindelige” bogbus og vil samtidig blive en del af et opsøgende biblioteksarbejde, hvor en biblioteksformidler for eksempel kan køre den ud til en skole eller daginstitution med bøger og aktiviteter. Det kan I læse mere om på aalborgbiblitekerne.dk/bogbus.

Vi ser frem til at høre fra jer.

Venlig hilsen
Henrik Schou
Leder af Digital Formidling
Tlf. 9931 4455/ mob. 2520 4455

Så skal HammerHattene atter have nissehuer på

Det er blevet koldt, så HammerHattene skal atter have sine nissehuer på – det sker lørdag den 8. december kl. 11 på ”Trekanten” i Uggerhalne/Kinnerup.

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne er vært ved gløgg og æbleskiver og naturligvis sodavand til børnene.

Vi har gjort det før – så Samrådet opfordrer alle borgere i Grindsted og Uggerhalne til, at vi sammen fortsætter denne årlige julebegivenhed!

Vi håber så, at nissehuerne kan blive på HammerHattene julen over!

 

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
December 2018

Referat fra Dialogmøde

Den 6 november mødtes Samrådet for Grindsted & Uggerhalne med foreninger og organisationer i vores lokalområde til dialogmøde om det gensidige samarbejde. Herunder var der fokus på foreningernes og organisationernes ønsker til aktiviteter, som foreningerne imellem og Samrådet kunne være behjælpelig med at realisere.

Du kan læse dialogmødets resultater her:  Klik her for at læse referatet.

Bestyrelsen
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
November 2018

Borger- & Kulturhuset – vi er nået langt!

Vi er nået langt i Borger- & Kulturhuset og er nu nået til en ny milepæl: at få opsat yderbeklædningen. Vi kunne virkelig godt bruge nogle folk til at hjælpe med at få ”pakket” huset ind, inden vinteren sætter ind!

Vi forestiller os, at der dannes nogle hold, som hjælper til – i kortere eller længere tid – du giver de timer, som du har mulighed for – formiddag, eftermiddag eller weekend.

Du behøver altså ikke være tømrer for at være med, det må du naturligvis gerne være, men et par arbejdsbukser og arbejdshandsker og et godt humør, så er du godt kørende – vi har værktøj og materialer.

Du kan bare komme op i huset, sende en mail til: rbgronborg@gmail.com  eller ringe til Rita på  2084 6177.

Støt nu op bag det gode borgernære formål – vi får alle brug for det hus, når det står færdig – det ligger i aldeles fantastiske omgivelser, du får aldrig et smukkere sted at holde dine fester, spille whist eller…!

Vi sørger selvfølgelig for formiddags- og eftermiddagskaffe, frokost mmm.

Kom bare og tag del i denne “indpakningsopgave”, vi er glade for hver en time, du giver til huset!!

På vegne af Borger- & Kulturhuset
Bendt Grønborg og Lasse Breddam

Oktober 2018

NYT NYT NYT

 

 

 

 

Du kan nu  købe dine billetter til koncerten den 2. november med Jane og Shane via Nem Tilmeld

På dette link: 

 

samraad.nemtilmeld.dk

DET ER NEMT !

Først-til-mølle-princippet!

Med venlig hilsen
Kunst & Kultur
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne

Samtalekraft – invitation 10.oktober kl. 19-21

Kære beboere rundt om Hammer Bakker

Kulturkaravanen ruller i uge 41 ind i Vodskov og omegn. Formålet med karavanen er at skabe engagement og fællesskab i lokale miljøer og derfor har vi i Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker fået tilbud om at være medarrangør af arrangementet Samtalekraft.

 

 

Program

Foredrag med Turtle Time
Guidet samtale om personlige valg ved Jenni Boelt, TV2 Nord

Pause med kaffe & kage

Oplæg ”Hvordan kommer vi rundt i Landsbyklyngen?” V. Finn Rasmussen
Guidet samtale om ønsker, ideer og planer ved Jenni Boelt, TV2 Nord

Aftenen begynder med et foredrag med Turtle Time. Mette og Morten har valgt noget helt andet end et liv med parcelhus, have og fast job med mange rutiner. Efter et år i et folkevognsrugbrød på de europæiske landeveje, med beskedne indtægter og meget få ejendele, ved de efterhånden en hel del om at have god tid. Vi skal dele deres underholdende erfaringer om, hvad der sker, når vi vender op og ned på dagligdagen. Det koster noget og det har konsekvenser på både godt og ondt.

Efter oplægget vil journalist fra TV2 Nord Jenni Boelt styre en samtale, hvor vi alle får lejlighed til at reflektere over, hvordan det gode liv ser ud. Det bliver en uformel samtale, men hvor vi bliver guidet til forskellige emner og vinkler.

Efter pausen kaster vi os ud i det rent lokale. I Klyngesamarbejdets arbejdsgruppe for øget tilgængelighed har vi fokus på veje og stier og på sociale mødesteder i naturen. Vi bor jo spredt i landsbyerne og vi vil gerne gøre det lettere at mødes. Det lokale engagement er vores drivkraft og vi vil gerne benytte aftenen til at tale med alle fremmødte om ønsker og ideer til, hvordan vi skaber de bedste muligheder

 

Tid
Onsdag den 10. oktober kl. 19.00 – 21.00

Sted
Vodskov Kultur- & Idrætscenter

Kontakt
Finn Rasmussen, Rundt Om Hammer Bakker finn.s.rasmussen@gmail.com
Gitte Friis Therkildsen, Aalborg kommune, gitte.friis@aalborg.dk
tlf. 2520 4166

Tilmelding
Finn Rasmussen, Rundt Om Hammer Bakker finn.s.rasmussen@gmail.com
eller på Vodskov Bibliotek, Vodskov-bibliotek@aalborg.dk

Arrangementet er gratis

Kulturkaravanen er den regionale kulturaftale KulturKANtens satsning, som de næste to år byder de nordjyske borgere på spændende kulturtilbud i lokalområdet. I denne første omgang er det De Nordjyske Biblioteker og fotoforeningen PixlArt, der sammen med musikere tilknyttet Det Jyske Musikkonservatorium skaber de mange kulturtilbud.

GALLERI HAMMERS EFTERÅRSUDSTILLING

Kunsten og kunstnere i og omkring Hammer Bakker i første halvdel af 1900-tallet.

Fernisering lørdag 13. oktober kl. 14.00 – åben frem til 18. oktober 2018.

I den første del af 1900-tallet var der stor kunstnerisk aktivitet og et meget aktivt kunstnermiljø i og omkring Hammer Bakker. Årsagen var jo nok primært sagfører Olesens velbeslåede tegnebog og hans svaghed for god kunst. Eksperter vurderer, at kvaliteten af denne kunst var på højde med kvaliteten af den kunst, der i samme periode kom fra kunstnerne i Skagen, men vi erkender jo, at de oppe i Skagen har været noget bedre til at markedsføre sig, end vi har været her i Hammer Bakker. Det har vi besluttet at gøre noget ved her på Galleri Hammer, derfor blandt andet denne særudstilling.Screen Shot 2018-09-23 at 18.52.32

Åbent Hus i Lokalhistorisk Arkiv

 

 

Lørdag den 27. oktober og søndag den 28. oktober kl. 14 – 17 holder Lokalhistorisk Arkiv Åbent Hus  i arkivet på Hüttel-Sørensensvej 61 i Vodskov.

Traditionen tro kan man erhverve en endnu tryksværtduftende Horsens-Hammer Årbog 2018 ved denne lejlighed.
Årbogen indeholder en række lokalhistoriske artikler fra den gamle Horsens-Hammer Kommune.
Årbogen kan erhverves for en halvtredser, vil du være medlem, koster det 80 kr.

Du kan læse mere om foreningen på dets hjemmeside: www.h-hh.dk

Horsens-Hammer Hjemstavnsforening
Lokalhistorisk Arkiv

Klik og find hjertestarter Klik og find hjertestarter Klik og find hjertestarter
Du kan tilmelde dig besked om nyheder ved at skrive din emailadresse i feltet og klik på "Tilmeld". Framelding sker via linket i bunden af nyhedsbrevene, du modtager som email.